Jobb og videre studier

På bakgrunn av den økende tros- og livssynspluraliseringen i den norske befolkningen er det grunn til å tro at kompetanse innen feltet masteren tilbyr vil gi mulighet for stillinger som samtalepartner/chaplain innen helse- og omsorgssektoren, i kriminalomsorgen og i forsvaret. Flere trossamfunn har ønsket et tilbud om norsk universitetsutdannelse for sine ledere velkommen. Studiet vil også kvalifisere til relevant arbeid innenfor offentlig og privat sektor der denne type kompetanse etterspørres.
 

Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 30. okt. 2018 13:52 - Sist endret 6. des. 2018 12:30