Statistikk og Data Science (studieretning)

Studieretningen passer for deg som ønsker å kombinere et solid grunnlag i matematiske fag med statistiske og informatiske verktøy, en kombinasjon som blir stadig viktigere innenfor næringsliv, forskning og forvaltning.

Studieretningen hører til programmet

Matematikk med informatikk (bachelor)