Jobb og videre studier

Jobb

Som bachelor fra studieretningen i statistikk og Data Science vil du ha utviklet en evne til å analysere ulike problemstillinger og bruke egnede statistiske og informatiske metoder til å trekke ut kunnskap og ta beslutninger på grunnlag av data.

Dette gjør deg egnet til å arbeide en rekke steder innen næringsliv og forvaltning der det er et stadig økende behov for personer med kompetanse i statistikk og Data Science. Som bachelor må du regne med å spesialisere deg videre internt på arbeidsplassen, men studiet har gitt deg et solid grunnlag for dette.

Videre studier

Studieretningen danner grunnlag for videre masterstudier innen ulike masterprogrammer. Dersom du velger fordypningsemner og/eller valgfrie emner i tråd med opptakskrav kan du velge mellom disse programmene: 

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 15. des. 2017 15:42