Jobb og videre studier

Med en bachelorgrad fra studieretningen i statistikk og Data Science vil du ha utviklet en evne til å analysere ulike problemstillinger og bruke egnede statistiske og informatiske metoder til å trekke ut kunnskap og ta beslutninger på grunnlag av data.

Dette gjør deg egnet til å arbeide en rekke steder innen næringsliv og forvaltning der det er et stadig økende behov for personer med kompetanse i statistikk og Data Science. Som bachelorkandidat må du regne med å spesialisere deg videre internt på arbeidsplassen, men studiet har gitt deg et solid grunnlag for dette.

Videre studier

Studieretningen danner grunnlag for videre masterstudier. Dersom du velger fordypningsemner og/eller frie emner i tråd med opptakskrav kan du velge mellom disse programmene: 

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:46