Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Statistikk og Data Science har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester (Spesialisering Data Science) / fordypningsemner / frie emner
5. semester Utviklingssemester (Spesialisering Statistikk) / fordypningsemner / frie emner
4. semester Fritt emne / Fordypningsemne / EXPHIL03 – Examen philosophicum STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon Fritt emne / Fordypningsemne
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester

MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Spesialisering Data Science

Spesialisering Statistikk

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til.

Studieløp for spesialisering Data Science

6. semester Utviklingssemester
5. semester IN2010 – Algoritmer og datastrukturer IN2090 – Databaser og datamodellering Fritt emne / IN2040 – Funksjonell programmering
4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon Fritt emne
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester

MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Studieløp for spesialisering Statistikk

6. semester Fritt emne / STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse EXPHIL03 – Examen philosophicum Fritt emne
5. semester Utviklingssemester
4. semester MAT2400 – Reell analyseMAT2100 – Elementær reell analyse STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester

MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for utviklingssemester i 5. semester for spesialiseringen Statistikk og 6. semester for spesialiseringen Data Science.

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:46