Hva lærer du?

Studieretningen gir deg en solid bakgrunn i statistikk og Data Science.

Studiet danner et godt utgangspunkt for masterstudier i statistikk på masterprogrammet i matematiske fag, og for opptak til masterprogrammet i Data Science.

Studieretningen gir deg grundige kunnskaper i matematikk, statistikk og informatikk. Du får trening i å analysere et praktisk problem og lærer å bruke egnede statistiske og informatiske metoder til å løse problemet. Du utvikler evnen til å sette deg inn i nye problemstillinger, og får øvelse i å formidle fagene muntlig og skriftlig.

Når du er ferdig vil du:

  • ha innsikt i statistikkfagets tenkemåte og teoretiske grunnlag og gode kunnskaper om sentrale statistiske modeller og metoder.
  • ha gode kunnskaper om viktige informatiske og statistiske metoder og teknikker for håndtering, visualisering og analyse av store datamengder.
  • kunne formulere en statistisk modell for et praktisk problem og bruke egnede statistiske og informatiske metoder til å analysere problemet.
  • ha utviklet din faglige nysgjerrighet og fått forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet, samarbeid over faggrenser og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:46