Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen passer for deg som ønsker å kombinere et solid grunnlag i matematiske fag med statistiske og informatiske verktøy, en kombinasjon som blir stadig viktigere innenfor næringsliv, forskning og forvaltning.

Du lærer samtidig å tenke analytisk og presist, og du får trening i å sette deg inn i problemstillinger fra andre fag. Du vil derfor ha mulighet til å gå inn i svært ulike bransjer og fagområder med din metodiske utdannelse. Statistikk og Data Science er fagområder der etterspørselen etter kompetanse er stor og tiltagende.

Publisert 22. feb. 2016 14:21 - Sist endret 12. des. 2019 14:46