Hva lærer du?

Gjennom bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi får du bred kunnskap i generell matematikk og hvordan matematikk brukes for å forstå økonomi og finans.

Etter at du har fullført bachelor i Matematikk og økonomi, har du oppnådd:

Kunnskaper

 • Du har bred innsikt i grunnleggende begreper, metoder og teorier i matematikk, statistikk og økonomi.
 • Du har god innsikt i fagenes problemstillinger og tenkesett, og har gjennom spesialisering og fordypning fått innsikt i fagenes forskningsmetodikk    
 • Du har spisskompetanse på bruken av matematiske, statistiske og numeriske metoder i økonomi.
 • Du kjenner viktige trekk ved økonomiens virkemåte, spesielt i Norge.
 • Du skal lære å forstå hvordan økonomien virker og hvilke redskaper man har til å styre utviklingen. 
 • Du har kjennskap til fagenes tradisjoner og egenart og deres rolle i samfunnet.

Ferdigheter 

 • Du forstår og gjennomfører matematiske, statistiske og økonomiske argumenter.
 • Du setter opp, gjennomfører og tolker kompliserte beregninger både analytisk og numerisk, og bruker spesialisert programvare på en sikker og effektiv måte.
 • Du kan oppdatere og utvide sine fagkunnskaper innenfor matematiske og økonomiske fag.
 • Du kan formidle faglig kunnskap til ulike mottakergrupper både skriftlig og muntlig og ved hjelp av velegnet programvare.

Generell kompetanse

 • Du kjenner vitenskapens kultur for kunnskapsdeling og kan reflektere over sentrale etiske og faglige problemstillinger i eget og andres arbeid.
 • Du planlegger og gjennomfører større arbeidsoppgaver alene og sammen med andre, og kan samarbeide med personer med ulik bakgrunn.
 • Du har kjennskap til hvordan faglige prosesser initieres og videreutvikles.
 • Du har et bredt og solid grunnlag for masterstudier i matematiske og økonomiske fag.
Publisert 9. nov. 2016 11:39 - Sist endret 12. des. 2019 14:47