Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter i matematikk og økonomi på utveksling. UiO samarbeider med universiteter over hele verden, og studenter kommer hjem med nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor sitt fagområde.

Collage av 3 bilder, flyvinge, gågater, personer mer sekk på rygg
Foto: Unsplash

Hvorfor reise på utveksling

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, et fortrinn, nettverk, innsikt og kompetanse – personlig og i forhold til arbeidslivet etter studiene. 

Utvikle språkkompetansen din

De fleste utvekslingsavtalene tilbyr engelske emner, men du kan også ta emner i det lokale språket om du har kompetanse i det. Har du hatt fransk, tysk eller spansk fra videregående vil det være mulighet for å studere på disse språkene på utveksling. Hvis du ønsker å kun ta engelske emner, har de fleste utvekslingsavtaler språkkurs som du kan velge å ta i begynnelsen av semesteret. 

Still sterkere på jobbmarkedet

At internasjonal erfaring er en viktig kvalifikasjon som verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, kommer tydelig frem fra flere undersøkelser. Rapporten Erasmus impact study viser at et studieopphold i utlandet har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter. 

Når kan du reise i graden

Det anbefales å reise ut i siste halvdel av studiet, og 6. semester er spesielt tilrettelagt for det.

Hvor kan du reise

Av universitetene UiO har avtaler med anbefales særlig følgende for matematikkstudenter som ønsker å dra på utveksling:

Lyst til å dra et annet sted?

Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av avtalene til Universitetet i Oslo.

Hvor har tidligere studenter utvekslet

Vi har laget en oversikt over tidligere studenter som har vært på utveksling, og som har sagt seg villig til å dele av sin erfaring. Har du spesifikke spørsmål og ting du lurer på kan det være lurt å ta kontakt. Se oversikt.

Emnevalg og godkjenning

  • På utveksling kan du ta frie emner eller emner som erstatter obligatoriske emner i studieplanen din.
  • De frie emnene kan være innenfor et helt nytt fagområde, eller tilsvarende det du studerer fra før.
  • Skal du avlegge emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, må du oppsøke veiledning slik at vi kan bistå deg i emnevalg.
  • Alle som reiser på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning. Dette gir en forutsigbarhet for både deg og oss. 

Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Kart med hånd som peker, fotoapparater og solbriller

Blogg

Matematikkstudenter på tur – Matematisk institutts egen reiseblogg! Utvekslingsopplevelser på godt og vondt!

Kontakt studieadministrasjonen for veiledning

Lurer du på om utveksling er noe for deg eller har du allerede bestemt deg for hvor du vil reise? Vi ønsker uansett at du kontakter oss for veiledning. Vi hjelper deg i gang med søknadsprosessen, forhåndsgodkjenning av emner og andre spørsmål du måtte ha. 

Internasjonalisering ved MN-fakultetet

På fakultetets side om utveksling finner du mer informasjon om søknadsprosessen, reisebrev og informasjonsmøter. 

Publisert 25. feb. 2022 11:11 - Sist endret 25. feb. 2022 11:12