Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet Matematikk og økonomi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

Studieløp

For deg som startet på studiet 2007-2016

Studieløp for deg som startet på studiet 2007-2016

For deg som starter 2017

6. semester Utviklingssemester
5. semester Obligatoriske fordypningsemner EXPHIL03 – Examen philosophicum Obligatoriske fordypningsemner
4. semester MAT2400 – Reell analyse
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse ECON2310 – Makroøkonomi 2
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering ECON1310 – Makroøkonomi 1
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger ECON1210 – Mikroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Alle studenter på Matematikk og økonomi følger de samme emnene de tre første semestrene. Mot slutten av 3. semester velger du studieretninger ut fra dine faglige interesser:

Studieretningen du velger avgjør hvilke obligatoriske fordypningsemner du skal ta. I noen av studieretningene vil du også kunne velge ulike fordypningsemner.

Utviklingssemester

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. 6. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester for alle studieretningene, men det er mulig å bruke 4. semester i stedet ved å skyve alle 4. semesteremnene opp til 6. semester. Du kan velge å ta frie emner i andre fagområder, reise på utveksling til utlandet, eller velge emner som kan komplementere studieløpet som er fastsatt av obligatoriske emner i programmet.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieseksjonen ved Matematisk institutt.

Den naturlige fortsettelsen etter en fullført bachelorgrad i Matematikk og økonomi, er å fortsette videre mot en mastergrad. For å kunne kvalifisere for opptak til et masterprogram er det fastsatt krav til faglig fordypning. Hvilke emner du velger som frie emner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Matematikk og økonomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 9. nov. 2016 10:14 - Sist endret 7. feb. 2020 16:30