Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet Matematikk og økonomi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

Startet du på studieprogrammet Matematikk og økonomi høsten 2016 eller tidligere? Se egen oppbygging og gjennomføring.

Studieløp

6. semester Utviklingssemester
5. semester Obligatoriske fordypningsemner EXPHIL03 – Examen philosophicum Obligatoriske fordypningsemner
4. semester MAT2400 – Reell analyse
3. semester MAT1120 – Lineær algebra STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse ECON2310 – Makroøkonomi 2
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering ECON1310 – Makroøkonomi 1
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger ECON1210 – Mikroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

Valg av studieretning

Alle studenter på Matematikk og økonomi følger de samme emnene de tre første semestrene. Mot slutten av 3. semester velger du studieretning ut fra dine faglige interesser. Studieretningen du velger avgjør hvilke obligatoriske fordypningsemner du skal ta. I noen av studieretningene vil du også kunne velge ulike fordypningsemner. Du kan velge mellom følgende studieretninger: 

Utviklingssemester

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan reise på utveksling til utlandet, studere ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), ha arbeidspraksis i en bedrift eller velge frie emner. 6. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester for alle studieretningene, men det er mulig å bruke 4. semester i stedet ved å skyve alle 4. semesteremnene opp til 6. semester. 

Frie emner

Du kan velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder.

Den naturlige fortsettelsen etter en fullført bachelorgrad i Matematikk og økonomi, er å fortsette videre mot en mastergrad. For å kunne kvalifisere for opptak til et masterprogram er det fastsatt krav til faglig fordypning. Hvilke emner du velger som frie emner kan påvirke hvilke masterprogrammer du kvalifiserer for opptak til.

Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Hvor mange frie emner du kan få godkjent I programmet varierer. Hvis du får problemer med å melde deg til et fritt emne, kontakt studieadministrasjonen ved Matematisk institutt.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i matematikk og økonomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Periodisk programevaluering
 

Periodisk programevaluering 2021
Selvevalueringsrapport 2021
 

Publisert 9. nov. 2016 10:14 - Sist endret 13. juni 2022 12:24