Hvorfor velge dette programmet?

Matematikk er en egen vitenskap, men også et viktig redskap i mange andre fag. I dette programmet lærer du å bruke matematikk og statistikk til å forstå viktige sammenhenger i økonomi og finans, og du får en utdanning som er sterkt etterspurt.

Kort om studieprogrammet

Økonomi handler om å gjøre de riktige valgene, de som leder til størst overskudd, minst forurensning eller en best mulig fordeling av godene. For å velge riktig må vi vite hvilke konsekvenser handlingene våre har, og i moderne økonomi er disse sammenhengene gjerne beskrevet ved hjelp av matematiske modeller.

I dette bachelorprogrammet får du bred innsikt både i samfunnsøkonomiske teorier og i de matematiske og statistiske teknikkene du trenger for å håndtere økonomiske modeller. Du lærer også å bruke viktige dataverktøy og å lage dine egne dataprogrammer. I fremtiden vil økonomiske modeller bli enda mer kompliserte enn i dag, og Matematikk og økonomi gir deg en bakgrunn i matematikk, statistikk og programmering som gjør deg bedre rustet til å møte disse utfordringene enn økonomer flest.

Matematikk og økonomi er et utfordrende studium som kombinerer de mest krevende emnene i matematiske og økonomiske fag. I begynnelsen av studiet skaffer du deg en solid bakgrunn i matematikk, statistikk og programmering som gir deg et fortrinn i økonomifagene du tar samtidig. Etter hvert bestemmer du selv hvilke fagområder du vil konsentrere deg om ved å velge mellom fire studieretninger:

Solid matematikk – kompleks økonomi

Globalisering og digitalisering endrer samfunnet rundt oss og reiser stadig nye problemstillinger. Vi kommuniserer raskere og produserer andre typer varer enn før, og dette leder til endrede konkurranseforhold og nye arbeidsmarkeder. I finansmarkedet omsettes det enorme summer i løpet av brøkdelen av et sekund. Samtidig viser klimakrisen og forurensningsproblemene at vi ikke lenger kan satse utelukkende på kortsiktig profitt, men må ta hensyn til langsiktige konsekvenser. Alt dette betyr at økonomiske modeller blir mer kompliserte enn før - det er rett og slett mer å ta hensyn til. Heldigvis gjør utvikling av kraftige datamaskiner det mulig å håndtere større datamengder og mer komplekse modeller, men dette går ikke av seg selv - vi trenger kompetente mennesker til å konstruere modellene, lage dataprogrammene og analysere resultatene.

Denne utviklingen betyr at vi trenger flere folk som behersker både matematikk og økonomi. Det er en slik person du blir om du tar bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi - her får du akkurat den kombinasjonen av samfunnsøkonomi, matematikk, statistikk og programmering som trengs for å håndtere utfordringene. Fortsetter du på et masterprogram, får du i tillegg spisskompetanse på et område.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra:

  

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Les om hvordan Per August har trivdes på studiet.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Studentene våre er aktive i Matematisk fagutvalg, som blant annet arrangerer bedriftspresentasjoner, PopMat-foredrag og mattefrokost.

Les mer om livet rundt studiene.

Studier i utlandet

I dette studieprogrammet har du gode muligheter for å dra på utveksling til utlandet. Studenter som har dratt ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor fagområdet sitt.

Vi tilbyr utenlandsopphold ved gode samarbeidsuniversiteter i blant annet USA, Singapore, Australia og Canada. Det er også mulig å dra på utveksling til andre universiteter i Norden og Europa. 6. semester er spesielt tilrettelagt for utveksling.

Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Avhengig av hvilke valg du tar underveis, kan du gå videre med en mastergrad i matematikk, statistikk eller økonomi. Du vil da ha svært gode jobbmuligheter innenfor både offentlig forvaltning og deler av privat sektor, spesielt bank-, forsikrings-, og finansnæringene. Det er selvfølgelig også mulig å få jobb rett etter bachelorgraden, men da er du mer avhengig av å ha tilleggskompetanse som relevant arbeidserfaring, programmeringsferdigheter eller språkkunnskaper.

Les mer om videre studier og jobb.
 

Portrettbilde av student Per August foran planter ute.

Hvordan er det å studere på programmet?

Les om studiehverdagen til Per August, som har studert på både MAEC- og MAMI-programmet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. juli 2021 15:11