Godkjenning av eksterne emner for godskriving i mastergraden

Programmet kan godkjenne eksterne emner i graden etter søknad. Eksterne emner er emner fra andre institutter ved UiO eller fra andre læresteder i Norge.

Retningslinjer for godkjenning av eksterne emner

1. emnene skal være fra masternivå.

2. emnene bør være mediefaglige.

3. emner som ikke har et mediefaglig innhold kan godkjennes, men må ha en faglig relevans for den planlagte masteroppgaven. Studentene bør da vise til en godkjent prosjektbeskrivelse.

Ta kontakt med studieinfo@media.uio.no dersom du ønsker å ta emner ved andre institutter på UiO.

Ønsker du godkjenning av tidligere utdanning?

Det er egne godkjenningsrutiner for studier ved andre læresteder i Norge og ved studier i utlandet. Du kan lese mer om godkjenning av tidligere utdanning her.

Publisert 6. juni 2012 10:25 - Sist endret 12. nov. 2018 09:20