Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden består av:

  • 60 studiepoeng emner
  • 60 studiepoeng masteroppgave eller 30 studiepoeng prosjektsemester og 30 studiepoeng masteroppgave

Begynte du på programmet medievitenskap (opptak til og med høsten 2021) og går på studieretningen medievitenskap?

Se oppbygging og gjennomføring for studieretningen medievitenskap her (til og med opptak høsten 2021)

Anbefalt studieløp:

4. semester Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne Masteroppgave
2. semester Valgfritt masteremne Masteroppgave

Velg ett av: 

MEVIT4811 - Quantitative Methodology

MEVIT4812 - Qualitative Methodology

MEVIT4813 - Textual analysis

Emnesider kommer)

 

 

 

 
 
1. semester Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne MEVIT4810 - Introduction to media and communication research: Theory of science and methodology (Emneside kommer)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske masteremner

Emnedelen i mastergraden i medievitenskap består av 20 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgfrie masteremner innen relatert fagfelt, i tillegg til masteroppgaven som er 60 studiepoeng. 

De obligatoriske emnene er

  • MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies 
  • samt et emne i genrell vitenskapelig metode på første semester (emneside kommer) og ETT av tre emner i metode på andre semester hvor studentene velger enten et emne i kvantitative metoder, kvalitative metoder eller tekstanalyse, alt etter hvilken metode som passer best til det masteroppgaveprosjektet studenten selv har valgt. 

Valgfrie masteremner

Den valgfrie emnedelen kan bygges opp på ulike måter:

Emner uten ordinær undervisning kan ikke utgjøre mer enn 20 studiepoeng til sammen:

Har du utdanning på masternivå ved andre læresteder i Norge eller utlandet og ønsker å få dette inn i graden? Se her for informasjon om hvordan du søker om å få dette innpasset.

Anbefalt studieløp for utveksling

Du kan dra på utveksling i andre eller tredje semester. Les mer om utveksling under "Studieopphold i utlandet".

4. semester Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne i utlandet Valgfritt masteremne i utlandet Masteroppgave
2. semester Masteroppgave Masteroppgave

Velg ett av: 

Kvalitative metoder

Kvantitative metoder

Tekstanalyse

MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies
1. semester Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne Emne i generell vitenskapelig metode MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies
  10 studiepoeng 10 studiepoeng                                               10 studiepoeng
       

Anbefalt studieløp med prosjektsemester

Studenter som tar Internasjonalt prosjektsemester (JOUR4900) eller norsk prosjektsemester kan velge et masteroppgaveemne på 30 studiepoeng.

Alternativt studieløp inneholder:

4. semester Masteroppgave
3. semester

Praksissemester

 

2. semester Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne

Velg ett av: 

Kvalitative metoder

Kvantitative metoder

Tekstanalyse

MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies
1. semester Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne Emne i generell vitenskapelig metode MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies
  10 studiepoeng 10 studiepoeng                                                     10 studiepoeng

Emner ved OsloMet våren 2022

Det er mulig for studenter ved IMK å melde seg til utvalgte masteremner ved OsloMet. 

MEDK4000 https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/MEDK4000/2021/H%C3%98ST

MEDK4100 https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/MEDK4100/2021/H%C3%98ST

MJ4401      https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/MJ4401/2021/H%C3%98ST

MJ5100      https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/MJ5100/2021/H%C3%98ST

MJ5400      https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/MJ5400/2021/H%C3%98ST

Påmeldingsfrist 20.12. Send e-post til studieinfo@media.uio.no for å melde din interesse.

Ta kontakt med studieinfo@media.uio.no for mer informasjon.

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i medier og kommunikasjon

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. apr. 2022 08:40