Hvorfor velge dette programmet?

Hvordan former medievaner vårt sosiale liv? Hvordan skjer innovasjon i mediebransjen? Hvordan skal vi forstå strømmetjenester innen TV-serier og musikk? Hvilken rolle spiller medienes estetikk for hvordan vi opplever innholdet? Masterprogrammet i medier og kommunikasjon gir deg svar på disse og andre spørsmål. 

Bildet kan inneholde: Font, Tekst, Rød, Design, Carmine.

Medier og kommunikasjon er studiet av medienes innhold, produsenter og publikum, i en samfunnsmessig og kulturell kontekst. 

Tett på forskningen

Universitetet i Oslo har landets høyst rangerte fagmiljø innen medier og kommunikasjonsfaget. Våre forskere og undervisere forsker på aktuelle temaer innen fagfeltet som pandemiretorikk, digital frakobling, strømmetjenester, kunstig intelligens, barn og medier, og mye mer. Som student møter du denne forskningen og kunnskapen gjennom emnene vi tilbyr, og ikke minst gjennom arbeidet med masteroppgaven. Dette er en anledning til å fordype deg og gjennomføre en større undersøkelse innenfor et temaområde du interesserer deg særlig for. Våre studenter skriver masteroppgaver om svært mange forskjellige tema, og benytter ulike metoder og innfallsvinkler når de arbeider med stoffet.

Noen aktuelle eksempler på masteroppgaver: 

  • Trump mot Biden på norsk - En analyse av det amerikanske presidentvalget i 2020 i norsk media
  • Stemmer som går motstrøms - En undersøkelse av medievaner og deltakelse i debatten om COVID-19 vaksinen
  • Hvor trykker den høyreekstreme skoen? En kvalitativ rammestudie av ti-årsmarkeringen for 22. juli 
  • Digitale handlevaner og kjøpepress på nett  - En kvalitativ undersøkelse om unge voksnes digitale handlevaner og påvirkningskraften til reklamerelaterte mediebudskap på nett.
  • «Å, det er smittebomba jo!»  - En Kvalitativ Studie om Koronasmittet Ungdoms SoMe-Bruk og Digital Mobbing
  • FJORD, FJELL & KAMPFLY  - En Retorisk Analyse av Forsvarets Reklamefilmer

Oversikt over alle masteroppgaver skrevet ved Institutt for medier og kommunikasjon (Filter på 2020-2022)

Valgfrihet og bredde

På masterprogrammet i medier og kommunikasjon tilbyr vi faglig bredde og stor valgfrihet i hva du ønsker å fordype deg i. Emnene vi tilbyr ligger nært opp mot de vitenskapelig ansattes egne forskningsfelt - du vil oppleve engasjerte og oppdaterte forelesere som bruker dagsaktuelle temaer i undervisningen. Det vil også være mange anledninger til diskusjon, både med forskere og medstudenter.

Les mer om hvordan programmet er bygd opp

Utveksling og praksis

Studieprogrammet tilbyr muligheter for praksis og utveksling. Et semester i utlandet gir verdifull erfaring, nye faglige perspektiver og er også attraktivt i arbeidslivet. Hva med et halvår i New York, Berlin eller København? Du kan også ta et semester med arbeidspraksis, enten i Norge, eller internasjonalt. Les mer om dette på siden om hvordan programmet er bygd opp. 

Les mer om studieopphold i utlandet

Studiemiljø

Institutt for medier og kommunikasjon holder til i Forskningsparken, like ved Blindern Campus, hvor studentene har sin egen etasje for undervisning og selvstudier. Studiemiljøet er varmt, åpent og imøtekommende. Terskelen for å bli kjent med nye studenter er lav, og det er muligheter for å engasjere seg studentpolitisk eller faglig-sosialt. Vil du påvirke studieprogrammene på instituttet, vil du være med og skape et levende og godt studiemiljø, eller vil du kanskje skrive artikler i nettmagasinet PRESSET? Som student på masterprogrammet i Medievitenskap får du mange muligheter til å utfolde deg både faglig og sosialt.

Les mer om studiemiljø og livet rundt studiene

Karriere

Med en mastergrad i medier og kommunikasjon har du mange karrieremuligheter. Medier og kommunikasjon er et meget anvendelig fag som gir jobbmuligheter innen en rekke sektorer. Ut fra dine interesser, valg av fordypning og din kompetanse, kan du jobbe innenfor offentlig forvaltning, mediebransjen, organisasjonslivet, skolen, forskning, eller i næringslivet. Du er også kvalifisert til å søke deg videre til en PhD stilling og en karriere innen forskning og akademia.

Les mer om jobb og videre studier

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. juni 2022 08:49