Hvorfor velge dette programmet?

En norskspråklig mastergrad i medievitenskap eller en internasjonal mastergrad i Political Communication?

Dette masterprogrammet har to studieretninger: Medievitenskap (norskspråklig) og Political Communication: Nordic Perspectives (engelskspråklig). Du søker til ett av dem.

  • Medievitenskap er studiet av medienes innhold, produsenter og publikum, og mediene i en samfunnsmessig og kulturell kontekst.
  • Political Communication: Nordic Perspectives er en engelskspråklig master hvor man studerer politisk kommunikasjon i et nordisk perspektiv. Studieretningen har sitt første opptak høst 2019.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2018 13:12