Nyheter og beskjeder fra IMK til studentene / Newsletter to IMK master students

Nettsiden "Nyhetsbrev" blir oppdatert hver fredag, og vi lagrer hvert nyhetsbrev i to uker på denne siden.

The "Newsletter" website is updated every Friday, and we store each newsletter for two weeks on this page. Relevant information will be translated to English. Information that requires Norwegian proficiency will be in only Norwegian .

 

Bildet viser en tegning av en PC som mottar et brev

Nyhetsbrevet gir deg aktuelle nyheter, kommende arrangementer og nyttig informasjon, så noter deg det som er aktuelt for deg.

Nyhetsbrevet 24. juni // Newsletter 24 June

IMK ønsker alle studenter en riktig god sommer! / IMK wishes all students a wonderful summer!

Bildet kan inneholde: himmel, fotografi, paraply, bein, lys.

Takk for følget til dere som nå er ferdige og på gjensyn til dere som skal på'an igjen i august! /

Looking forward to seeing you again in August if you are continuing your studies next semester, and best of luck to all of you who have now finished your degree!

Nyhetsbrevet 17. juni // Newsletter 17 June

IMK gratulerer masterkandidatene våren 2022!

I går, 16. juni, ble det avholdt en masterseremoni for ferdige masterkandidater på hele HF fakuletetet i Georg Sverdrups hus. På IMK hadde vi invitert til en før-seremoni kun for våre egne masterkandidater. Det var god stemning begge steder, og veldig hygelig at mange masterstudenter ville komme for å markere ferdigstilt utdanning for seg selv og sine medstudenter. 

Under et knippe bilder fra dagen: 

Bildet kan inneholde: smil, himmel, dagtid, anlegg, bygning.

Bildet kan inneholde: bord, mote, stol, underholdning, dress.

Bildet kan inneholde: bord, stol, tilbehør til musikkinstrumenter, podium, projeksjonsskjerm.

Bildet kan inneholde: bord, stol, belysning, frakk, underholdning.

English

IMK congratulates the master candidates in the spring of 2022!
Yesterday, 16 June, a master's ceremony was held for finished master's candidates at the entire HF faculty in Georg Sverdrup's house. At IMK, we had invited to a pre-ceremony for our own master's candidates. There was a good atmosphere in both places, and it was good to see that many master's students would come to mark completed education for themselves and their fellow students.

Nyhetsbrevet 10. juni // Newsletter 10 June

Vil du være fadder for nye masterstudenter til høsten?

UiO har ikke et eget fadderopplegg for masterstudentene slik de har for nye bachelorstudenter. Vi er derfor avhengige av interne krefter for å lage en hyggelig velkomst til våre nye masterstudenter i august. 

Hvis du kan tenke deg å være med på å lage noen tilstellinger for de nye masterstudentene (fortrinnsvis i uke 33 - mellom 15 og 19 august), så send en epost til studieinfo@media.uio.no

Det blir laget en hagefest til nye masterstduenter i regi av fakultetet en ettermidddag/kveld i uke 34, men vi ser gjerne at det lages noe lokalt på IMK en eller to dager/kvelder i tillegg. IMK vil støtte slike tiltak økonomisk innenfor rimelighetens grenser. 

English

Do you want to welcome new master's students this autumn?
UiO does not have a separate "fadderuke" scheme for master's students as they have for new bachelor students. We are therefore dependent on internal forces to make a pleasant welcome to our new master's students in August.

If you would like to take part in creating some events for the new master's students (preferably in week 33 - between 15 and 19 August), send an email to studieinfo@media.uio.no

A garden party is made for new master's students under the auspices of the faculty one afternoon / evening in week 34, but we would like to see something made locally at IMK for one or two days / evenings in addition. IMK will support such measures financially within reasonable limits.

Vi ønsker alle som skal delta på mastermarkeringen den 16. juni er kjempefin feiring! We wish all students who will partake in the master celebration 16 June a wonderful celebration!

Bildet kan inneholde: azure, gest, font, mennesker i naturen, elektrisk blå.

 

Publisert 20. okt. 2020 13:09 - Sist endret 24. juni 2022 13:44