Søknadsfrist og opptak

Masterprogrammet i medier og kommunikasjon har to studieretninger

  • Medievitenskap: 54 plasser
  • Political Communication: Nordic Perspectives: 20 plasser

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se her hvordan du søker om opptak på de ulike studieretningene: