Søknadsfrist og opptak

Masterprogrammet i medier og kommunikasjon har to studieretninger

  • Medievitenskap: 59 plasser
  • Nordic Media: 20 plasser

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se her hvordan du søker om opptak på de ulike studieretningene: