Søknadsfrist og opptak

Masterprogrammet i medier og kommunikasjon har to studieretninger

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se her hvordan du søker om opptak på de ulike studieretningene:

Studieplasser

Totalt 59 plasser på programmet