Jobb og videre studier

Med en mastergrad i medier og kommunikasjon har du mange karrieremuligheter. Du kan jobbe med kommunikasjonsoppgaver og redaksjonsarbeid, medieanalyse og prosjektledelse, som medierådgiver, både i næringslivet og i offentlig forvaltning.

Hva gjør tidligere studenter?

  • Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, hake. Innholds- og SEO-rådgiver

    Følg med på hvor tidligere studenter fra studiet ditt jobber, og spør om selskapet har planer om å utlyse nye stillinger, anbefaler Lars Myrvold. Ikke alle vet at du er på jobbjakt!

IMK-studenter i praksis

  • Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, kjole skjorte. Praksis i Miljøstiftelsen ZERO

    – I tillegg til konkret arbeidserfaring på fagfeltet medier og kommunikasjon har praksisen gitt meg innsikt i hva som skal til for å sikre bærekraftig utvikling både i Norge og verden rundt oss. Det er høyaktuell kunnskap å ta med seg videre i arbeidslivet, sier Anne Marie Sjøholt.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Medievitenskap jobber i disse bransjene:

Graf: media, forlag og kommunikasjon 57 prosent; interesseorganisasjoner 10 prosent; IT, internett og telekomm. 8 prosent; salg, hotell og restaurant 8 prosent; forskning og utvikling 6 prosent; annet næringsliv 4 prosent; offentlig forvaltning 2 prosent; andre bransjer 6 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.
*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i medievitenskap får du arbeidslivsrelevant erfaring underveis. Du kan blant annet skygge en X-IMK-student en dag på arbeidsplassen, og du kan få internasjonal mediefaglig praksis som del av graden. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: