Nyheter og beskjeder fra IMK til studentene / Newsletter to IMK master students

Nettsiden "Nyhetsbrev" blir oppdatert hver fredag, og vi lagrer hvert nyhetsbrev i to uker på denne siden.

The "Newsletter" website is updated every Friday, and we store each newsletter for two weeks on this page. Relevant information will be translated to English. Information that requires Norwegian proficiency will be in only Norwegian .

 

Bildet viser en tegning av en PC som mottar et brev

Nyhetsbrevet gir deg aktuelle nyheter, kommende arrangementer og nyttig informasjon, så noter deg det som er aktuelt for deg.

Nyhetsbrevet 20. mai // Newsletter 20 may

Leverer du masteroppgaven din dette semesteret? Invitasjon til mastermarkering på HF fakultetet

Det humanistiske fakultet har gleden av å invitere deg til ein høgtideleg kandidatmarkering 16. juni kl. 15 i auditorium 1 i Georg Sverdrups hus. Det blir tale ved studiedekan Gunn Enli, utdeling av gratulasjonsskriv og lett servering etter seremonien.

Frist for påmelding er 1. juni. Du kan óg invitere rettleiaren din. Du melder deg/dere via dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/registration-for-ceremony

Du finn informasjon om arrangementet på denne nettsida:

https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/Kandidatmarkering-for-masterstudentar-ved-Det-humanistiske-fakultet

Vi gler oss til å sjå deg på kandidatmarkeringa!

Vennleg helsing

Det humanistiske fakultet

 

English

Dear Master’s candidate!

The Faculty of Humanties has the pleasure of inviting you to a graduation ceremony on June 16th at 15:00 hrs in Auditorium 1, Georg Sverdrups building. Gunn Enli, Pro-den of education, will give a speech and hand out congratulations letter.

There will be served refreshments after the ceremony.

Please register within June 1 in this online form. https://nettskjema.no/a/registration-for-ceremony You may also invite your supervisor.

For details about the ceremony please see this webpage:

https://www.hf.uio.no/studier/kontakt/Graduation-Ceremony-for-MA-candidates-from-The-Faculty-of-Humanities

We are looking forward to seeing you at the graduation ceremony!

Best wishes,

The Faculty of Humanities

Bli med på case-konkurranse!

Fra 7. til 9. juni 2022 kan du delta i fakultetets andre case-konkurranse. Her vil tverrfaglige og internasjonale studentteam samarbeide om å løse et case fra en potensiell arbeidsgiver. Sett sammen ditt eget team eller meld deg på alene, så fikser HF et team til deg!

Påmelding og mer informasjon

I en case-konkurranse får du prøvd ut teorien og ferdighetene du har lært i studieløpet i en praktisk og arbeidsrelevant kontekst. 

 • Teamarbeid
  Du får erfaring med hvordan man samarbeider effektivt og skaper god gruppedynamikk.
 • Analyse
  Du lærer å evaluere de ulike komponentene i caset og arbeide deg fram til en strategisk løsning.
 • Kritisk tenkning
  Du får bruke din evne til kritisk tenkning i en praktisk kontekst.
 • Kommunikasjon
  Du lærer både å kommunisere innad i gruppen og å presentere til et publikum. 
 • Planlegging
  Du lærer tidsbruk, ressursbruk og prosessorganisering i en tverrfaglig gruppe.

Hvilke emner kan du velge høsten 2022?

Nå er det snart på tide å velge emner høsten 2022. Studentweb åpner 1. juni. 

På denne siden ser du emner som tilbys ved IMK høsten 2022

Vi lanserer noen nye valgbare emner høsten 2022: 

MEVIT4420 – Journalism: Theory, practice, dilemmas

MEVIT4619 – Barn og unge i en digital medieverden (gikk også våren 2022)

MEVIT4850 – Aktuell medieforskning

Vi minner også om at dere har muligheten til å velge et selvvalgt emne eller vitenskapelig assistansearbeid og få studiepoeng for dette. 

Les mer om noen anbefalte prosjekter for dette

(tidsrommene for enkelte prosjekt kan være utgått, men kontakt ansvarlig forsker for å få oppdatert infoprmasjon om du synes noe av dette ser interessant ut). 

Det er også mulig for masterstudenter å velge to emner á 5 studiepoeng fra Oslo School of Environmental Humanities

Dere bør ta begge dersom dere er interessert i dette siden vi ikke har andre 5 studiepoengsemner å supplere med. 

Til sist minner vi om at vi har en samarbeidsavtale med Oslo Met, hvor dere kan ta masteremner hos dem og visa versa. Det vil komme informasjon om hvilke emner som er tilgjengelige fra dem så snart som mulig. 

English

Now it is soon time to choose courses in the autumn of 2022. Studentweb opens on 1 June.

On this page you see courses offered at IMK in the autumn of 2022

We are launching some new elective courses in the autumn of 2022:

MEVIT4420 - Journalism: Theory, practice, dilemmas (In English)

MEVIT4619 – Barn og unge i en digital medieverden (In Norwegian. Also offered in the spring of 2022)

MEVIT4850 – Aktuell medieforskning (in Norwegian and English)

We also remind you that you have the opportunity to choose a course of your choice (selvvalgt emne) or scientific assistance work and get credits for this.

Read more about some recommended projects for this

(The time periods for some projects may have expired, but contact the responsible researcher to get updated information if you think any of this looks interesting).

It is also possible for master's students to choose two courses of 5 credits from the Oslo School of Environmental Humanities:

EHS4020 - Introduction to Environmental Humanities
EHS4030 - Environmental Sciences: Understanding Climate Change
You should take both if you are interested in this since we do not have other 5 credits to supplement with.

Finally, we remind you that we have a collaboration agreement with Oslo Met, where you can take master's courses with them and vice versa. There will be information on what courses are available from them as soon as possible.

Nyhetsbrevet 13. mai // Newsletter 13 may

IMK søker vitenskapelig assistent deltid

Institutt for medier og kommunikasjon har ledige deltidsstillinger på timesbasis som vitenskapelige assistenter. Arbeidet vil innebære å bistå med undervisningsoppgaver og oppfølging av studenter. Omfanget vil bli omlag 100 timer i høstsemesteret 2022, med mulighet for for våren 2023.

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 1. juni, 2022

KD, Avdeling for utdanning, forskning og internasjonalt samarbeid lyser hospitantstilling for høstsemesteret

HF har en avtale med KD om hospitantplass, så denne muligheten er kun åpen for masterstudenter på HF.

Utlysningen ser dere her.

Her er det spennende og relevante arbeidsoppgaver! Vi har hatt praksisstudent i KD siden 2017 fra ulike HF-programmer; Europeiske språk, Medievitenskap, MITRA og Nordiske studier. 

Se intervjuer med tidligere hospitanter:

Lisa Lindseth Samuelsen, våren 2021

Ida Marie Gillerstedt, høsten 2021

Husk alle papirer og vedlegg samlet i en pdf merket med navn, i denne rekkefølgen: Søknad, CV, Karakterutskrift/vitnemål, anbefalelsesbrev/letter of recommendation fra faglærer eller andre. 

SØKNADSFRIST: 24. mai 2022. 

Dette er en super mulighet, så håper på mange motiverte og gode søkere!

Mirage søker praktikant

 MIRAGE er en internasjonal filmfestival dedikert til kunst fra virkeligheten, med fokus på håndplukkede filmer for det store lerret. Festivalen er stedet for unike opplevelser i kinomørket og et sosialt møtested mellom publikum og de mest innovative, nytenkende filmskaperne fra hele verden. Filmene pusher grensene for audiovisuell historiefortelling og utfordrer oss til å se verden på nye måter, gjennom unike historier fra virkeligheten, og møter med kulturer. MIRAGE-teamet jobber for å tilgjengeliggjøre virkelighetskunst, og å bruke filmkunsten til å mangfoldiggjøre samfunnsdebatt.

Stillingsbeskrivelse: Vi er ute etter en som ønsker å fortelle gode historier, synliggjøre opplevelser og kommunisere filmfestivalen MIRAGE ut til et bredt publikum. Praktikanten vi ser etter bør være en kreativ og produktiv innholdsskaper. Du vil bistå med publisering av innhold og kampanjehåndtering.

Les full utlysning og hvordan søke, her.

Les mer om Mirage her. 

Ledige stillinger som IMKere oppfordres til å søke på

youngRIOT er en møteplas for unge menesker som skal inn i arbeidslivet

Vi har blitt kontaktet av dem for å videreformidle noen ledige stillinger som dere oppfordres til å søke på. IMK gjør dette fordi vi antar at det er av interesse for dere, vi understreker at vi ikke har noe med arbeidsstedene eller stillingene å gjøre utover dette.

·         SoMe-ansvarlig (deltid) hos Sjøakademiet. 

·         Klipper / innholdsprodusent (deltid) hos Sjøakademiet. 

·          Kommunikasjonsmedarbeider (deltid) hos Restarters Norway.

·          SoMe ansvarlig i yongRIOT

MediaCom søker interns til høsten

MediaCom ønsker en internsgjeng på 4 stk, innenfor fagfeltene design, sosiale medier, prosjektledelse og analyse og innsikt. 

Internshipet er lønna og strekker seg fra 1.september til juli 2023, 15t i uka. 

For mer info ta en titt her

Publisert 20. okt. 2020 13:09 - Sist endret 20. mai 2022 12:52