Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse på ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Studier på en veranda i Berlin (foto: Håkon Schjønsby).

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i ditt tredje semester. Det kan også være mulig å reise i ditt andre semester.

Hvor skal du reise?

Ved Universitetet i Oslo er det svært mange utvekslingsavtaler å velge mellom. Avtalene er opprettet med universiteter over hele verden, og fordelt på flere avtaleeiere. UiO sentralt, Humanistisk fakultet, og Institutt for medier og kommunikasjon er eksempler på slike avtaleeiere. De avtalene som er mest relevante for dere, er instituttets avtaler.

Emner du tar i utlandet skal brukes som en del av graden din, og må derfor være innenfor medier og kommunikasjon eller tett knyttet opp til tema for masteroppgaven din.

Instituttet har flere gode utvekslingsavtaler som vi anbefaler deg å reise ut på, men du kan også velge å benytte deg av en av de mange andre avtalene som finnes ved UiO. Universitetet sentralt har avtaler med utenlandske universiteter som tilbyr emner både innenfor medieviter og kommunikasjon og journalistikk. 

Instituttet har relevante avtaler for deg som medievitenskapsstudent, men det finnes også andre steder:

Internasjonalt prosjektsemester

Reis til Berlin for å studere politisk kommunikasjon, eller benytt deg av muligheten til å ta et internasjonalt prosjektsemester der du får muligheten til å jobbe med medier og  kommunikasjon på et internasjonalt nivå! Kombiner studier med praksis gjennom emnet JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk.

På HF fakultetets nettsider kan du lese om erfaringene til studenter som har hatt praksis i løpet av masterprogrammet. 

Hopp i det! Praksis-semesteret ved Den norske FN-delegasjonen i New York er absolutt et av høydepunktene i utdanningen min, sa Kari Ranheim Lome etter å ha gjennomført et semester i New York.

Gjennom JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester fikk Kari praksisplass hos Den norske FN-delegasjonen i New York, og hun angrer ikke på at hun dro! Les hele intervjuet med Kari og andre som har hatt praksis som en del av masterutdanningen.

Har du spørsmål om utenlandsstudier eller internasjonalt prosjektarbeid? Kom innom oss eller send en e-post til studieinfo@media.uio.no

Følg HF-utveksling på Facebook og Instagram:

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 5. nov. 2021 11:56 - Sist endret 30. nov. 2021 13:41