Studieopphold i utlandet

Som masterstudent på Nordiske studier har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en genuin mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier har avtaler med en rekke fremstående universiteter som København, Stockholm, Helsinki, Queen Margaret University i Edinburgh, University College Dublin og University College London. Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet har, samt avtaler til Universitetet i Oslo.

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten
 
Du finner mer informasjon om mulighetene til utveksling på nettsiden til studieretningen din:
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2015 14:13