Studieopphold i utlandet

Som masterstudent på Nordiske studier har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en unik mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier har avtaler med en rekke fremstående universiteter som København, Stockholm, Helsinki, Edinburgh, Island, m.fl. Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet har, samt avtaler til Universitetet i Oslo.

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/

Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten
 
Du finner mer informasjon om mulighetene til utveksling på nettsiden til studieretningen din:
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. aug. 2020 12:25