Oppbygging og gjennomføring

Avhengig av hvilken studieretning du velger, vil du i nordiskprogrammet studere noe av følgende:

  • skjønnlitteratur og sakprosa fra en nordisk kultursfære
  • språk, kommunikasjon og litteratur i lokale fellesskap, i de nordiske landene og i mer globale kontekster
  • det norske språksystemet, den historiske utviklingen av språksystemer, skjønnlitteratur og eller tekstkulturer i Norden
  • geografisk, sosial og sjangermessig variasjon i språk og tekst (skjønnlitteratur og sakprosa)
  • relasjonene mellom tekst og samfunn, slik som litteraturens plass i demokratibygging og samfunnets litterære institusjoner og bransjer
  • flerspråklighet, språktilegnelse og opplæring i norsk som andrespråk
  • relasjonen mellom kunst, kultur og erkjennelse

Studieprogrammet vil første år bestå av 60 studiepoeng emner. Andre året vil man enten skrive en 60 studiepoengs masteroppgave eller ta 30 studiepoeng Nordisk prosjektsemester og deretter skrive en 30 studiepoeng masteroppgave. Nordisk Prosjektsemester er lagt opp slik at studentene er på hospitantopphold i ett semester hvor de arbeider i en bedrift og skriver prosjektoppgaver for oppdrag giver som sensureres og kvalitetssikres ved ILN.

Les mer om innhold og struktur på hver enkelt studieretning:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. apr. 2013 14:55