Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se beskrivelsen av hver enkelt studieretning for mer informasjon om søknadsprosess og opptakskrav:

Studieplasser

63