Hvorfor velge dette programmet?

Avhengig av hvilken studieretning du studerer, kan du med en mastergrad fra nordiskprogrammet forklare sentrale begreper, metoder og teorier innenfor norsk og nordisk litteratur, språk eller tekst og innenfor tilegnelse av norsk som andrespråk.

Du vil kunne analysere tekster ut fra litteratur- og/eller kommunikasjonsvitenskapelige teorier, og beskrive og vurdere tekster (skjønnlitterære og/eller sakprosa) i forhold til grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer. Du kan også gi råd om god språkføring og hensiktsmessig kommunikasjon, i tillegg til å selv uttrykke deg klart og hensiktsmessig i tale og skrift i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Du søker direkte til en av følgende studieretninger:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2013 15:47