Hvorfor velge dette programmet?

Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra? Hvordan spiller faktorer som kultur og økonomi inn? Hva kjennetegner den norske arbeidslivsmodellen, og hva preger maktforholdene i arbeidslivet? Dette studiet gir deg redskaper til å forstå hvordan organisasjoner fungerer og på hvilken måte politiske prosesser former samfunnet.

Kort om studieprogrammet

 • Det er et tverrfaglig program som gir deg ferdighetene og kunnskapene til å analysere de mange ulike sidene av organisasjon og ledelse.
 • Du kan velge en fagspesifikk fordypning i statsvitenskap, jus, økonomi og sosiologi, eller fordype deg i offentlig administrasjon og ledelse.
 • Du vil undervises av forskere fra et sterkt fagmiljø innen organisasjon og ledelse.
 • Kjennskap til offentlig organisasjon og ledelse er etterspurt kompetanse i både offentlig og privat sektor.
 • Med denne bachelorgraden vil du tilegne deg kunnskap som er nyttig uavhengig av fremtidig yrkesvalg.

Studiemiljø

 • Det er et godt og sammensveiset miljø, og studentene har jevnlig sosiale arrangement, med og uten faglig innhold. Blant annet quiz-kvelder, seminarer med kjente forelesere og julebord.
 • Hvert år arrangeres en studietur til utlandet, f.eks. til byer som Berlin, Bratislava, Wien og Brussel.
 • Vi har egne faddere som hjelper deg å finne deg til rette ved UiO og i studiemiljøet på programmet.

Studier i utlandet

 • Internasjonal erfaring er stadig mer etterspurt i arbeidslivet. Derfor er det lagt til rette for utveksling på studieprogrammet. Hva med et halvår i Tyskland, USA eller Hong Kong? 
 • Gjennom UiOs utvekslingsavtaler kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. UiO har avtaler med flere verdensledende universiteter.
 • Studentene på programmet har fortrinnsrett på en lang rekke utvekslingsavtaler, og kan dra til universiteter i hele verden for å ta deler av graden sin.

Les mer om studieopphold i utlandet

Videre studier og jobb

 • Avhengig av fordypningen du velger vil du kvalifisere til videre masterstudier i forvaltningsinformatikk, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap, samt en rekke andre masterstudier i inn- og utland.
 • Denne graden gir deg arbeidsmuligheter innen offentlig forvaltning og privat næringsliv. For eksempel kan du jobbe med politiske prosesser, organisasjonsendring, ledelsesutvikling eller konsulentvirksomhet. 

Les mer om studier og jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2020 15:01