Studentliv og studentpolitikk ved Offentlig administrasjon og ledelse

Programutvalget og Byråkratene studentforening

  • Programutvalget er de tillitsvalgte for alle studentene på programmet. De ivaretar studentenes interesser der beslutninger fattes og de tar egne initiativ mht det faglige innholdet i programmet. Medlemmene av programutvalget velges for ett år av gangen på et allmøte.
  • Studentforeningen ved programmet bærer navnet "Byråkratene". Studentforeningen tar initiativ til sosiale aktiviteter ved programmet.

Studentutvalget ved SV-fakultetet (SVSU)

Studentutvalget ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultetet (SVSU) representerer alle studentene ved SV-fakultetet. SVSU består av ni studenter som velges på valgallmøte hver høst for ett år av gangen. Alle som studerer ved SV kan velges inn. De ønsker å få med representanter med ulik faglig bakgrunn, og fra alle faglige nivåer.

Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF)

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) er de som driver puben og kaféen U1. De er interessert i studenter som vil være med å ta i et tak.

Studentliv ved UiO

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

  • bolig, helse, trening, mm.   
Publisert 15. okt. 2013 12:56 - Sist endret 15. feb. 2016 10:01