Studieopphold i utlandet

Å dra utenlands er både spennende, lærerikt og en nyttig erfaring å ta med seg i arbeidslivet. Studentene på programmet kan dra til universiteter i hele verden for å studere ett semester. Hvor vil du dra?

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du reiser ut i programmets 5. semester. De fleste utvekslingsavtaler har krav om at studenter må ha avlagt et minimum antall studiepoeng før avreise.

Begynn planleggingen tidlig. Ta gjerne kontakt med SV-info for veiledning.

Kan jeg dra uavhengig av fordypning?

Det er mulig å dra på utveksling på alle fordypningene. På fordypningen i statsvitenskap og offentlig administrasjon og ledelse er hele 5. semester åpent for å kunne dra på utveksling. På de øvrige fordypningene kreves litt mer planlegging. Se oppbyggning og gjennomføring på de ulike fordypningene for ytterligere informasjon:

Hvor kan jeg dra?

UiO har avtaler med universiteter over hele verden. Du har fortrinnsrett på utvekslingsavtalene til Institutt for statsvitenskap og til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men kan søke på UiO-avtalene og avtalene til andre institutter og fakulteter også. De enkelte avtalesidene har informasjon om hvem som kan søke på avtalen.

Se her for en fullstendig oversikt over alle avtalene til

Programmet har en egen avtale med Universitetet i Potsdam.

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.

Hvordan søker jeg?


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 10:53 - Sist endret 23. nov. 2017 12:04