Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse

Programutvalget for offentlig administrasjon og ledelse representerer studentene på programmet, og er valgt av studentene selv. Utvalget skal ta seg av alle faglige og studierelaterte saker og prøve å gjøre programmet best mulig for studentene.

Medlemmer 2020-21

Leder Oskar Råkil
Nestleder Ragnhild K. Gabrielsen
Sekretær Shevonne C. B. Aradillos
Økonomiansvarlig Elias Gallis Meling
SVSU-representant Sindre Garret Lamvik Sollie
SOME-ansvarlig Embla Jenssen
StudentrådsrepresentantStudentrådsrepresentantStudentrådsrepresentantNettsideansvarlig Patrick Nilsen-Plettenberg

Kontakt

offadmuio@gmail.com

Regler og søknadsskjemaer for støtte til sosiale og faglige programaktiviteter

Hvert år settes det av en viss sum i fakultetets budsjett til kull- og programtiltak på de tverrfaglige studieprogrammene. Programutvalget kan søke av disse midlene om støtte til studentsosiale tiltak.

  • Det kan søkes om støtte til faglig relevante aktiviteter som debatter, gjesteforelesere, besøk til institusjoner og lignende.
  • Send inn søknad i forkant av de planlagte aktivitetene. Søknaden må inneholde en spesifisert sum.
  • Send søknaden til studiekonsulenten på programmet. Den godkjennes av programledelsen.
  • I etterkant av et arrangement må programutvalget fremvise originale kvitteringer for utgiftene for å få refundert beløpet. 
  • Søk med dette skjemaet
Publisert 6. juni 2012 13:15 - Sist endret 2. sep. 2020 14:36