Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)

Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra? Hvordan spiller faktorer som kultur og økonomi inn? Hva kjennetegner den norske arbeidslivsmodellen, og hva preger maktforholdene i arbeidslivet? Dette studiet gir deg redskaper til å forstå hvordan organisasjoner fungerer og på hvilken måte politiske prosesser former samfunnet.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: