Designer og researcher for brukeropplevelse

Andreas jobber som designer og researcher for brukeropplevelse i Cisco.

Andreas Hidle

Foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg tror svaret på det er litt sammensatt. Jeg har en utdannelse innenfor grafisk design som jeg tok før psykologi bacheloren. Design og brukeropplevelse har på en måte vært med meg hele veien og formet hvilke emner jeg har valgt underveis i masterprogrammet.

OLA-masteren gir en bred tverrfaglig kunnskapsbase, som også gjør at man kan søke på mange ulike stillinger når man er ferdig.

Jeg er for eksempel veldig interessert i teknologi og hvordan man kan forbedre grensesnittet mellom mennesker og teknologi både i privat og organisatorisk sammenheng. Da jeg så at Cisco hadde en ledig stilling som UX designer og researcher, var det ingen tvil om jeg skulle søke.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg var tidlig ute med jobbsøkingen og søkte på mye forskjellig, men ingen av søknadene var like helhjertet som den til Cisco var. I tillegg har jeg hatt arbeidserfaring som teamleder og personlig trener, deltidsjobber som har vært nyttige å ha med når man søker på stillinger hvor man kommer til å jobbe mye med mennesker. Det var nok engasjementet mitt og det at arbeidsgiveren syntes at bakgrunnen min var veldig spennende, som gjorde at jeg endte opp med å få tilbud om stillingen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Rent overordnet kan man si at hovedoppgaven min er å sørge for at Cisco ikke bare utvikler hardware, software og tjenester av høy kvalitet, men at vi utvikler produktene på riktig måte for dem som faktisk skal bruke dem. Jobben går derfor mye ut på å gjennomføre oppgaver som intervjuer eller digital brukertesting av nye produkter og tjenester.

Vi jobber mye i tverrfaglige team og med mye forskjellige typer data. I tillegg får vi erfaring med fersk teknologi og nye måter å samle inn og analysere datamateriale på. Verdien i arbeidet ligger i den innsikten jeg får, og som kunnskapsarbeider er det min oppgave å dele og videreformidle denne innsikten til resten av organisasjonen på en god måte - gjerne på en kreativ og visuell måte - slik at vi som organisasjon kan ha så stor innflytelse på omgivelsene som mulig gjennom våre produkter.

Hva jobber du med akkurat nå?

Det håpet jeg at du skulle spørre om. Nå jobber jeg og en kollega med en global dagbok studie om hvordan det er å jobbe hjemmefra i denne spesielle situasjonen vi alle befinner oss i. Studien gjennomføres remote gjennom en app, slik at vi kan ta hensyn til smittevern og samtidig fange opp menneskers opplevelser gjennom videoopptak og chat. Forhåpentligvis vil vi avdekke utfordringer, muligheter og behov disse personene har, i håp om at den innsikten kan bidra til å gjøre livet i "det nye normale" litt lettere gjennom utviklingen av nye produkter og tjenester.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Mastergraden hjelper meg daglig til å gjøre en god jobb. Programmets fokus på gode emner innenfor forskningsmetode gjør at jeg føler meg trygg i forskningsarbeidet mitt.

Emnene om organisasjonsutvikling, ledelse i dagens arbeidsliv og forståelsen av kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidssamfunnet, har gjort at jeg på ulike nivåer kan se hva vi bør fokusere på og ta gode strategiske beslutninger på vegne av teamet og organisasjonen.

I tillegg har jeg tatt valgemner som har gitt meg spesifikk kunnskap innenfor disipliner jeg brenner for. Disse kan jeg hente kunnskap fra i ulike deler av jobben og i diskusjoner jeg har med teamet eller i avdelingsmøter og møter for hele organisasjonen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Først og fremst så er det viktig å finne ut hva man er interessert i og oppsøke arenaer hvor man kan få nye erfaringer og utvikling gjennom studentlivet. Om det er et verv, en deltidsjobb eller et sommer internship, så kan jeg love at det kommer godt med senere. Denne refleksjonen kan også brukes i vurderingen av potensielle valgemner, slik at bakgrunnen din får en fin rød tråd som er i overensstemmelse med dine interesser

Mitt tips er å gå helhjertet inn i søknadsprosessen og å finne en god balanse mellom å være selektiv, men ikke altfor kresen når man søker. Jeg kan også anbefale å ta direkte kontakt med mindre selskaper. Ring dem opp og hør om de har tid til en prat. Vi har alle ulike styrker. Min er intervjusettingen og ikke søknadsskrivingen, så dette var noe som fungerte bra for meg.

Publisert 30. nov. 2020 10:53