Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid er et fulltidsstudium over 2 år på 120 studiepoeng. Det anbefales forkunnskaper innen særlig organisasjonsteori, forvaltningsteori, organisasjonspsykologi eller organisasjonssosiologi og arbeidsliv.

Fra og med høsten 2021, består masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid av:

Studieløp

Dette studieløpet gjelder for studenter som begynte høst 2021 og senere. Se oppbygging for tidligere kull her.

4. semester OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid
3. semester SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering eller fordypningsemner/fritt emne Fordypning
2. semester SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering eller fordypningsemner/fritt emne SOS4200 – Arbeidsliv og velferdsstat
1. semester OLA4001 – Ledelse, organisasjon og institusjon SOS4010 – Kvalitativ metode eller SOS4020 – Kvantitativ metode
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Det første og fjerde semesteret er felles for alle studenter på programmet. Resten av programmets oppbygging er avhengig av hvilken fordypning du velger. Du skal velge én av følgende fordypningene innen utgangen av september i ditt første semester. 

Finn din fremtid

Gjennom mastergraden vil du få tilbud om et helhetlig løp av karriereemner for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Finn din framtid består av fire emner, ett for hvert semester av mastergraden. Emnene består av en kombinasjon av e-læringsmoduler i Canvas, som du kan ta slik det passer deg, samt fysiske workshops hvor du får muligheten til å jobbe med de ulike temaene.

Les mer om karriereemner

Utveksling

Det er mulig å reise på utveksling i tredje semesteret. Dersom du ønsker å reise på utveksling må du velge en fordypning der SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering ligger i 2. semester. Det er viktig å bestille en veiledningstime med studiekonsulenten dersom du vurderer utveksling. Les mer om studieopphold i utlandet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i organisasjon, ledelse og arbeid

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 16. mars 2018 13:46 - Sist endret 30. nov. 2022 20:19