Hva kan jeg jobbe med?

Tidligere studenter med master i organisasjon, ledelse og arbeid jobber i en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner. I tillegg til karriereintervjuene under, kan du lese om arbeidslivet til til tidligere studenter i Kandidatundersøkelsen fra 2018.

Bildet kan inneholde: fotografi, svart og hvit, snapshot, væpne, panne.

Ane jobber som konsulent i Rambøll Management Consulting.

Eline jobber i DNB.

Idun jobber i Storebrand.

Ragnhild jobber i Statsbygg.

Emilie jobber hos Knowit Experience.

Mira Iversen er Facility Coordinator hos ISS Facility Services, og jobber med planlegging og koordinering av ulike typer oppgaver.

Maren jobber i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Agnethe Kristiansen er HR-sjef og jobber med mange ulike typer HR-funksjoner i DK Skadesenter.

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Martin Eidissen jobber med oppfølging av medlemmer i Fagforbundet, og spesielt med arbeidslivskriminalitet.

Liv Hauge Norheim jobber med personalledelse, organisasjonsutvikling og administrativ oppfølging i Press - Redd Barna Ungdom.

Andrea Bondi jobber med alt HR-relatert i No Isolation.

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

Julie Bårdsen Tøllefsen jobber med personaloppfølging og personalsaker på UiO.

Petter Refsli jobber med analyse og utredning hos Rambøll Management Consulting.

Wiweke Reymert følger en toppleder i Telenor i et år, og jobber med markedsplaner og kampanjer.

Alexander Bøe jobber med globale ansettelsesprosesser og strategier i Telenor.

Kristin Austrheim jobber med faglige møteplasser, fra idé til gjennomføring i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Palma Larsen jobber med forskningsbistand og anbudsprosesser ved Norsk institutt for vannforskning

Sandra Herlung er rådgiver innen yrkespolitikk og høyere utdanning.

Hanne Kristine Vederhus er Web Content Editor i Nordic Choice Hotels.

Viggo Nerland er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

Kjersti Eskild Havenstrøm jobber for arkitektkontoret Tegn_3.

Karl-Martin Høie er HR-konsulent i EY.

Petter Haugen Granaas er HR Analyst i Shell Norge.