Hva kan jeg jobbe med?

Tidligere studenter med master i organisasjon, ledelse og arbeid jobber i en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner. I tillegg til karriereintervjuene under, kan du lese om arbeidslivet til til tidligere studenter i Kandidatundersøkelsen fra 2018.

Jenny avbildet i en tunell, med signalgul jakke, vernebriller og oransje hjelm.

Jenny jobber som forbedringsleder i Spordrift, Region Øst. På studiene lærte hun å diskutere komplekse problemstillinger og stille kritiske spørsmål, noe hun drar stor nytte av i jobben sin i dag.

Andreas Hidle

Lars jobber som merkevarerådgiver i Norsk Tipping. En stor del av jobben hans er å komme med innspill, delta i innsikts-/utviklingsarbeid og gi anbefalinger fra et merkevareperspektiv.

Elena Gonder

Elena jobber som kommunikasjonsrådgiver MSL. En variert jobb med arbeidsoppgaver som strekker seg fra å skrive korte postetekster til sosiale medier til langsiktig strategisk rådgivning.

Andreas Hidle

Andreas jobber som designer og researcher for brukeropplevelse i Cisco. Hans oppgave å dele og videreformidle innsikt til resten av organisasjonen på en kreativ og visuell måte - slik at organisasjon størst mulig innflytelse på omgivelsene gjennom organisasjonens produkter.

Andreas Hidle

Mounir jobber som HR-rådgiver i Handelsbanken. Han fungerer blant annet som et bindeledd mellom ledere og HR, for å sikre at HR-strategien er i tråd med virksomhetens mål og strategier.

Agnethe Kristiansen er HR-sjef og jobber med mange ulike typer HR-funksjoner i DK Skadesenter.

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Martin Eidissen jobber med oppfølging av medlemmer i Fagforbundet, og spesielt med arbeidslivskriminalitet.

Liv Hauge Norheim jobber med personalledelse, organisasjonsutvikling og administrativ oppfølging i Press - Redd Barna Ungdom.

Kristin Austrheim jobber med faglige møteplasser, fra idé til gjennomføring i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.