Hva kan jeg jobbe med?

Liv Hauge Norheim jobber med personalledelse, organisasjonsutvikling og administrativ oppfølging i Press - Redd Barna Ungdom.

Andrea Bondi jobber med alt HR-relatert i No Isolation.

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

Julie Bårdsen Tøllefsen jobber med personaloppfølging og personalsaker på UiO.

Petter Refsli jobber med analyse og utredning hos Rambøll Management Consulting.

Wiweke Reymert følger en toppleder i Telenor i et år, og jobber med markedsplaner og kampanjer.

Alexander Bøe jobber med globale ansettelsesprosesser og strategier i Telenor.

Kristin Austrheim jobber med faglige møteplasser, fra idé til gjennomføring i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Palma Larsen jobber med forskningsbistand og anbudsprosesser ved Norsk institutt for vannforskning

Sandra Herlung er rådgiver innen yrkespolitikk og høyere utdanning.

Hanne Kristine Vederhus er Web Content Editor i Nordic Choice Hotels.

Viggo Nerland er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

Kjersti Eskild Havenstrøm jobber for arkitektkontoret Tegn_3.

Karl-Martin Høie er HR-konsulent i EY.

Petter Haugen Granaas er HR Analyst i Shell Norge.

Christian Leirvik har HR og personalansvar i to ulike bedrifter.

Morten Sars er opplæringskoordinator i DNV GL.

Iselin Martinsen er prosjektkoordinator innenfor helse, miljø og sikkerhet og "Human Resources" i Veidekke.

Jonas Hellan Larsen jobber i Christiania Personell. Her bistår han bedrifter med nyansettelser og vikarleie. Deltidsjobben under studiene satte ham på sporet av denne karrieren.