Hva kan jeg jobbe med?

Eline Lindsten er divisjonskoordinator for IT Transformation i DNB, og jobber med mange HR-relaterte funksjoner.

Idun Backer er change agent i Storebrand, og jobber med å sy praksis og strategi sammen.

Ragnhild Evenshaug er HR-rådgiver i Statsbygg og jobber med organisasjonsutvikling.

Emilie Kreyberg er prosjektleder hos Knowit Experience, og jobber med å utforme digitale løsninger for en rekke kundegrupper.

Mira Iversen er Facility Coordinator hos ISS Facility Services, og jobber med planlegging og koordinering av ulike typer oppgaver.

Maren Grevstad Pettersen er rådgiver i DIFI, avdeling for offentlige anskaffelser og jobber med samfunnsansvar og offentlige anskaffelser.

Agnethe Kristiansen er HR-sjef og jobber med mange ulike typer HR-funksjoner i DK Skadesenter.

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Martin Eidissen jobber med oppfølging av medlemmer i Fagforbundet, og spesielt med arbeidslivskriminalitet.

Liv Hauge Norheim jobber med personalledelse, organisasjonsutvikling og administrativ oppfølging i Press - Redd Barna Ungdom.

Andrea Bondi jobber med alt HR-relatert i No Isolation.

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

Julie Bårdsen Tøllefsen jobber med personaloppfølging og personalsaker på UiO.

Petter Refsli jobber med analyse og utredning hos Rambøll Management Consulting.

Wiweke Reymert følger en toppleder i Telenor i et år, og jobber med markedsplaner og kampanjer.

Alexander Bøe jobber med globale ansettelsesprosesser og strategier i Telenor.

Kristin Austrheim jobber med faglige møteplasser, fra idé til gjennomføring i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Palma Larsen jobber med forskningsbistand og anbudsprosesser ved Norsk institutt for vannforskning

Sandra Herlung er rådgiver innen yrkespolitikk og høyere utdanning.

Hanne Kristine Vederhus er Web Content Editor i Nordic Choice Hotels.

Viggo Nerland er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

Kjersti Eskild Havenstrøm jobber for arkitektkontoret Tegn_3.

Karl-Martin Høie er HR-konsulent i EY.

Petter Haugen Granaas er HR Analyst i Shell Norge.

Christian Leirvik har HR og personalansvar i to ulike bedrifter.