Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

40

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

For opptak til studiet blir det lagt vekt på at den faglige fordypningen i teori og metodekunnskap fra bachelorgraden skal være et godt utgangspunkt for å ta master i organisasjon, ledelse og arbeidsliv. For å kvalifisere til opptak til masterprogrammet må du derfor ha:

  • Minst 80 studiepoeng i emner fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller utdanningsvitenskapelige fagområder.
  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode av minimum 10 studiepoengs omfang av kvalitativ (som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, intervjuanalyse og opplæring i minst en kvalitativ metodeteknikk) eller kvantitativ (som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, regresjonsanalyse og opplæring i en statistikkpakke) art. Metoden vil inngå i de 80 poengene i punktet over.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Du må laste opp emnebeskrivelser og eventuelt andre beskrivende dokumenter for metode-emner for å få dette godkjent.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Tidligere opptak og snitt

Søkertall og snitt for tilbud for de siste opptakene. 

Skalaen er 5=A, 4=B, etc.

2017: 767 søkere - 4,04

2016: 798 søkere - 3,98

2015: 831 søkere - 4,00

2014: 704 søkere - 4,00

2013: 627 søkere - 4,24

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.