Veiledningsavtaleskjema og momenter til første veiledningsmøte

Veiledningsavtalen skal leveres til instituttet innen 6 uker etter at veileder har blitt tildelt.

Studieavtale for opptak på masterstudiet i pedagogikk

Studenter som er tatt opp på masterstudium skal i tillegg til bekreftelse av utdanningsplan og betale semesteravgift, inngå avtale om veiledning med det aktuelle instituttet som deres studieprogram er knyttet til. Avtalen stadfester og presiserer forhold som legges til grunn for veiledning av oppgaven. Avtale om veiledning inngås så snart som mulig etter tildelt veileder. Avtalen skal være med å sikre gjensidige rettigheter og plikter. Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.5.7

Veiledningsavtalen skal leveres innen 6 uker etter veiledertildelelsen:

Avtale om veiledning (bokmål)
Avtale om rettleiing (nynorsk)

Bestemmelser om utfylling og bruk av avtalen
 

I tilknytning til veiledningen, er det utarbeidet noen momenter til veiledningssamtalen, med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som man erfaringsmessig vet det er behov for å få en avklaring på:
Momenter til første veiledningsmøte

Publisert 6. juni 2012 13:21 - Sist endret 24. apr. 2017 15:08