Jobb og videre studier

Studieretningen gir blant annet muligheten til å arbeide innenfor HR, tilrettelegging av opplæring, pedagogiske konsulenttjenester eller utreding av kompetansebehov og opplæringstilbud.

Kompetansen studiet gir, er relevant for arbeid innen en rekke ulike arbeidsplasser både i offentlig og privat virksomhet. Mye vil avhenge av ditt valg av tema for masteroppgaven. Dine muligheter påvirkes også av dine interesser og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene.  

Eksempler på relevant arbeid:

  • Opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Forsknings-, utdannings-, evaluerings- og utredningsarbeid
  • Planlegging, vurdering, veiledning og konsultasjonsarbeid
  • Organisasjonsutvikling, ledelse og administrasjon

Eksempler på relevante arbeidssteder:

  • Offentlig utdanningsforvaltning som departement, direktorat, fylkeskommuner og kommuner
  • Høgskole og universitetssektoren samt andre forskningsinstitusjoner
  • Enheter der det arbeides med opplærings- og organisasjonsutvikling, slik som i store bedrifter, etater og interesseorganisasjoner
  • Konsulentvirksomheter som tilbyr opplæring og organisasjonsutvikling til andre virksomheter
  • Selvstendige næringsdrivende (rådgiving, konsultasjon)

PhD-programmet

Med en fullført masterutdanning i pedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til forskerutdanningen (ph.d.programmet) ved fakultet og du kan søke på stipendiatstillinger ved høgskoler og universiteter. På Institutt for pedagogikk sin nettside kan du lese mer om instituttets forskning.  

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din. Du får tilbud om jobbsøkerkurs og å delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Alumni

Studieretningen har et eget alumni-nettverk. Gjennom KULA Alumni har du mulighet til å holde kontakt med dine medstudenter. 

UiO Alumni har også et eget nettverk for alle studenter ved UiO. 

Tidligere studenter 

 

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 10. mars 2021 12:05