Hvorfor velge dette programmet?

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) passer for deg som ønsker å formidle fagkunnskap til ungdommer i skolen og utvikle deg som klasseleder og relasjonsbygger. Har du mastergrad? Er du kvalifisert i ett eller flere undervisningsfag? Da kan du være kvalifisert søker til PPU.

Bildet kan inneholde: briller, datamaskin, personlig datamaskin, laptop, gest.

(Foto: Shane Colvin/UiO)

Praktisk-pedagogisk utdanning på heltid går over to semestre og gir 60 studiepoeng. PPU årsenhet består av to emner: PPU3210 og PPU3220. Med fullført PPU er du kvalifisert til å undervise i videregående skole, ungdomsskolen og mellomtrinnet i barneskolen.

Du trenes i å se skolen og undervisningen i et større perspektiv og reflektere over din egen rolle som lærer. Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø, og hvordan du kan vekke interesse og engasjement for faglige spørsmål hos elevene.

I PPU-studiet møter du:

  • en lærerutdanning der praksis, fagdidaktikk og pedagogikk er godt integrert
  • høyt kvalifiserte undervisere i et ledende miljø innen fagdidaktikk og praksisrelevant skoleforskning
  • rutinerte praksisveiledere ved universitetets partnerskoler
  • studielitteratur, oppgaver og eksamen som speiler skolehverdagen

Studiet har fokus på fire nøkkelferdigheter i læreryrket: undervisning og læring i skolefagene, klasseledelse, vurdering av elevenes kompetanse og tilpassing av opplæringen til den enkelte elevens forutsetninger og behov.

Etter å ha studert PPU kan du også være kvalifisert til å få slettet deler av studielånet ditt. 

For å sjekke om ordningen gjelder for deg og hva som skal til for at du oppfyller kravene kan du gå inn på lanekassen.no: 

Lærere med utdanning i realfag eller språk

Visste du at

Det går også an å studere PPU på deltid?

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. mai 2022 10:23