Oppbygging og gjennomføring

PPU heltid er et ettårig fulltidsstudium som gir 60 studiepoeng.

PPU forener kunnskapsområdene pedagogikk og fagdidaktikk i et integrert temabasert og profesjonsorientert læringsløp. Studiet består av to emner à 30 studiepoeng, inkludert praksis. På PPU er det ikke fagretninger, men du søker opptak til skolefag du er kvalifisert i fra før. Se søknadsfrist og opptak for mer informasjon om hvilke fag som tilbys og hvordan du søker.  

Praksis

Praksis er på til sammen 12 uker fordelt på de to semestrene og gjennomføres i tett samarbeid med instituttets praksisskoler. Dersom du ikke får godkjent praksis første semester vil du ikke kunne begynne på andre semester. Les mer om praksis.

Gjeldende studieordning som består av to emner:

2. semester PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring
1. semester PPU3210 - PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tidligere studieordninger

Skikkethetsvurdering

Studentene må være funnet skikket til å utføre læreryrket og følge undervisningsopplegg på en tilfredsstillende måte. Denne skikkethetsvurderingen løper gjennom hele studietiden. Les mer om skikkethet.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 9. nov. 2012 16:36 - Sist endret 15. sep. 2022 15:43