Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til PPU heltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år. Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. 

Ved forrige opptak fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass.

For å søke på studiet må du:

 • ha satt deg inn i opptakskravene du finner lenger ned på siden
 • ha sjekket at du dekker fagkravene
 • søke på praktisk-pedagogisk utdanning i Søknadsweb
 • laste opp dokumentasjon på utdanning tatt ved andre institusjoner enn UiO som ikke er tilgjengelige gjennom resultatutveksling
 • søkere som skal fullføre mastergrad våren 2023, må laste opp bekreftelse fra studiestedet der det oppgis når sensuren for masteroppgaven er klar. Skjermdump av sensurdato godtas også. Dette behøver du ikke å gjøre dersom du avlegger mastergraden ved UiO.

Studieplasser

175

Opptakskrav

Søkere må ha:

 • Mastergrad. Utenlandske mastergrader med et omfang av minimum 60 studiepoeng (ECTS) godtas. Det er ikke krav til at du har mastergraden i undervisningsfaget du søker på.
 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene.
  Sjekk om du dekker fagkravene her

 • Du må takke ja til begge fagene du har søkt på dersom du får tilbud fra oss, og kunne undervise i disse fagene.

 • Eksamener som er avgjørende for at du er kvalifisert til fag du har søkt på, må være bestått før studiet starter.

 • Søkere som skal avlegge mastergrad våren 2022, må dokumentere fullført grad innen 1. oktober for å kunne ha studierett til programmet.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i Søknadsweb (se skjermbilde). Dersom det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse i Søknadsweb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelsesfeltet. Har du derimot elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan bruke vitnemålet i søknadsbehandlingen i stedet for at du laster det opp. Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB, må du laste det opp. ILS behandler ikke GSK-søknader, kontakt Knutepunktet for spørsmål om GSK.

Fagtilbud:

 • Engelsk 
 • Fremmedspråk - fransk
 • Fremmedspråk - spansk 
 • Fremmedspråk - tysk 
 • Fremmedspråk - italiensk
 • Fremmedspråk - russisk
 • Fremmedspråk - kinesisk 
 • Fremmedspråk - japansk 
 • Fremmedspråk - latin
 • Geografi 
 • Historie 
 • Matematikk 
 • Naturfag 
 • Norsk 
 • Religion og etikk 
 • Samfunnsfag

For at faget kan tilbys må det være tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og instituttet må kunne tilby et fullverdig praksistilbud. 

 

Dokumentasjon

Har du utdanning fra andre læresteder enn UiO?

Søkere med ekstern utdanning (eksamener tatt utenfor UiO) må laste opp all relevant dokumentasjon på høyere utdanning i Søknadsweb, også utdanning som er innpasset ved UiO, innen 20. april. De fleste læresteder i Norge, men ikke alle, tilbyr resultatutveksling (for eksempel tilbyr ikke BI og Bjørknes dette). Om resultatutveksling er tilgjengelig, får vi tilgang til resultatene dine i Søknadsweb. Søker kan se hvilke resultater som er synlige for saksbehandler. Du må selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "Eksterne resultater".

Har du utdanning fra utlandet?

 • Dokumentasjonen (vitnemål, karakterutskrifter, Diploma Supplement o.l).skal foreligge på norsk eller engelsk
 • Utdanning som ikke er oppgitt i ECTS credits (som er tilsvarende norske studiepoeng) skal ha NOKUT-godkjenning

Vis tydelig at du er kvalifisert

Mange lurer på om de er kvalifisert til å søke PPU. Ønsker du hjelp med dette kan du bestille veiledning gjennom UV-studieinfo her: Bestill veiledning

Ved ekstern utdanning, norsk eller utenlandsk, skal du:

 • Markere emner du mener er relevante med tanke på det faget/de fagene du har søkt fagdidaktikk i
 • Last opp emnebeskrivelser dersom emnets tittel ikke er selvforklarende
 • Mastergradvitnemålet må lastes opp, kun karakterutskrift er ikke godkjent som dokumentasjon 

Tar du emner/eksamener dette semesteret?

Dersom du inneværende semester tar utdanning ved et annet studiested enn UiO, skal du laste opp en bekreftelse fra lærestedet som viser hvilke emner og/eller eksamener du er oppmeldt til innen 20. april. Det gjelder kun emner/eksamener som er relevante for at du skal bestå ett eller flere fagkrav. NB! Eksamensmeldinger ved andre studiesteder er ikke synlig for saksbehandler gjennom resultatutveksling. Bekreftelsen skal lastes opp innen søknadsfristen, og skjermdump godtas som midlertidig bekreftelse. Last opp karakterutskrift når du har fått resultatet. Skjermdump av fullført resultat godtas ikke.

Studenter som tar emner ved UiO trenger ikke laste opp bekreftelse for eksamensmelding. 

Søkere som skal fullføre mastergrad våren 2022 må innen søknadsfristen 15. april laste opp bekreftelse fra studiestedet der det oppgis når sensuren for masteroppgaven er klar (gjelder ikke dersom den er forsinket pga koronakrisen). Skjermdump av dato for sensur godtas også. Dette behøver du ikke å gjøre dersom du avlegger mastergraden ved UiO.

Når det gjelder GSK-kravet, kan det gjelde egne regler og frister.

Politiattest

Politiattest leveres etter at du har fått tilbud om studieplass på PPU heltid. Slik søker du om politiattest.

Rangering av søkere

Søkere til PPU heltid rangeres etter følgende kriterier

I prioritert rekkefølge, innenfor hvert fagdidaktiske fag de søker opptak til:

 1.  Søkere med to undervisningsfag som Universitetet i Oslo tilbyr fagdidaktikk i.
 2.  Søkere med ett eller flere relevante emner på masternivå i ett av undervisningsfagene som Universitetet i Oslo tilbyr fagdidaktikk i.
 3. Totalt antall avlagte studiepoeng.

Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen.

Det er kvoter for hvor mange studenter som maksimalt tas opp i hvert enkelt fagdidaktisk fag. Fagkombinasjonen til søkerne spiller derfor en overordnet rolle for den totale rangeringen.

Godkjenning av tidligere utdanning

PPU årsenhet er revidert i henhold til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21.12.15. Revisjonen av emnene medfører at det ikke kan gis fritak fra de to emnene som PPU årsenhet består av, PPU3210 og PPU3220, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PU3110D,  PPU3120D eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013.

Ekstern PPU-utdanning innpasses ikke.