Jobb og videre studier

Det er et stort behov for kvalifiserte lærere i norsk skole. Med fagstudier og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du godt kvalifisert til å arbeide som lærer i videregående skole, på ungdomstrinnet og i voksenopplæring. Med fullført PPU kan du undervise fra trinn 5-13 i skolen.

I tillegg til skoleverket, er det flere yrkesområder innenfor privat og offentlig sektor som har behov for mennesker med en kombinasjon av faglig og pedagogisk kompetanse.

Videre studier

Dersom du etter å ha bestått PPU velger å studere flere undervisningsfag, får du automatisk undervisningskompetanse i disse uten å ta PPU på nytt. Etter noen års erfaring i læreryrket, finnes det flere muligheter til studier og videreutdanning:

  • Master i utdanningsledelse er et deltidsstudium for de som interesserer seg for ledelse og utvikling innenfor utdanningssektoren
  • ILS tilbyr emner innenfor veiledning og mentoring for de som kan tenke seg å arbeide med veiledning av nyutdannede lærere og studenter i praksis
  • Rektorutdanningen kan være noe for deg hvis du går med en rektorspire i magen, eller ønsker å videreutvikle din kompetanse innenfor skoleledelse
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. mai 2022 10:26