Vitenskapelig assistent

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Foto: Privat.

Hva går jobben din ut på?

Jeg har en liten stilling ved Psykologisk institutt hvor jeg er ansvarlig for datamaterialet i et forskningsprosjekt. Akkurat nå er jeg også så heldig at jeg får jobbe som medredaktør på en bok om Ungdom mot Vold.

I tillegg til det nevnte jobber jeg med ulike prosjektoppdrag. Det forrige prosjektet mitt var et forsknings- og fagutvikligsprosjekt i samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og Oslo friomsorgskontor, hvor jeg kartla samfunnsstraffen i Norge.

Får du brukt utdannelsen din i jobben?

Absolutt! Samfunnspsykologi er et perspektiv som kan bidra med masse, særlig innen ulike hjelpetiltak. De som jobber konkret med å hjelpe andre - enten det er personer som strever med rusavhengighet eller personer som prøver å starte et nytt liv uten kriminalitet vet at man må se personen i sammenheng med miljøene og nettverket rundt. Da kan samfunnspsykologien bidra med konkrete modeller for å forstå hvordan hjelpetiltakene fungerer, og hvordan de kan bli bedre.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev om hvordan man kan kartlegge endringer i ideologi i et samfunn gjennom å se på endringer i bruken av visse ord. Jeg prøvde å validere metoden som blir brukt i Ideologiprosjektet, men som det vel ofte er i en masteroppgave så ble det ikke den store revolusjonen jeg kanskje hadde ambisjoner om. Les oppgaven her.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Tipset mitt er at de burde ta fordypning i Kultur- og samfunnspsykologi. Det favner bredt og gjør at man kan se så mange andre fagområder i en større sammenheng.

Publisert 23. mars 2015 12:55 - Sist endret 4. mai 2015 16:21