Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i psykologi er et fulltidsstudie over 2 år (120 studiepoeng).

Programmet har tre studieretninger

Se den enkelte retning for mer informasjon om oppbygging og innhold:


Oppbygging av programmet 2012-2017

Oppbygging av programmet 2009-2012

Oppbygging av programmet for studenter som startet i 2009, 2010 og 2011

Oppbygging av programmet 2007-2009

Oppbygging av programmet for studenter som startet 2004 - 2007

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. aug. 2018 15:19