Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmuligheter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Det er mulig å reise på utveksling i løpet av Masterprogrammet i psykologi. Vi anbefaler å reise i 3. og/eller 4.semester i forbindelse med masteroppgaven. Det er viktig at du da reiser til et universitet der de kan veilede deg på ditt masterprosjekt. Slik utveksling avtales med studieretningsansvarlig. Du vil ha mulighet til å reise på instituttets avtaler eller andre avtaler som UiO har. Studiekonsulenten på programmet kan kontaktes for mer informasjon om dette.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. mai 2015 11:28