Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiet gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger.

Masterprogrammet har tre studieretninger og du kan lese mer om innholdet under hver retning:

Den siste av de tre studieretningene er en sammenslåing av følgende tre studieretninger som hadde opptak til og med høsten 2014:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. nov. 2016 14:58