Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiet gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger.

Masterprogrammet har tre studieretninger og du kan lese mer om innholdet under hver retning:

Den siste av de tre studieretningene er en sammenslåing av følgende tre studieretninger som hadde opptak til og med høsten 2014:

  • Helse- og sosialpsykologi
  • Kultur- og samfunnspsykologi
  • Utviklingspsykologi

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner
 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2022 19:57