Mellomleder

Thomas Buvik er mellomleder i Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Thomas mener utdanningen innen Kultur- og samfunnspsykologi er fundamental for jobben sin. Foto: privat

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Stillingen er todelt. En del av stillingen innebærer koordinatoransvar for et aktivitetssenter og samtlige tiltak NAV har i disse lokalene. Her jobber jeg også ut mot ulike samarbeidspartnere. Den andre delen dreier seg om veiledning av og undervisning for stønadsmottakere i alderen 18-26 år i NAVs kvalifiseringsprogram.

Får du brukt utdannelsen i jobben?

Absolutt. En stor andel av deltakerne på aktivitetssenteret har kulturelle utfordringer og manglende integrering, som vi jobber med kontinuerlig. Min utdanning er fundamentet i tankegangen min.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg gjorde en evalueringsundersøkelse av konfliktmeklingstiltaket til samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold. Les oppgaven her.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Mastergraden gir studenten en god kompetanse i å jobbe med både styrkene og utfordringene tilknyttet ulike grupperinger av mennesker. Det er også flere svært dyktige forelesere som har emner i mastergraden.

Utfordringen med fagretningen er å skape sin egen arbeidshverdag. Det vil være opp til hver student og fremheve sin kompetanse, da mange arbeidsgivere kjenner lite til denne mastergraden. For min del innebar det å jobbe både i Kriminalomsorgen, Friomsorgen og Ungdom mot Vold før NAV.

Publisert 23. mars 2015 12:55 - Sist endret 24. mars 2015 14:49