Førstekonsulent

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Gjennom sine studier oppnådde Ingrid Dønåsen verdifull kunnskap om etikk og forskningsmetode som hun har fått bruk for i jobben. Foto: Privat.

Hva går jobben din ut på?

Jeg tilrettelegger for og bistår en av de fire etikkomiteene i REK sør-øst.

Eksempler på arbeidsoppgaver er å forberede dokumenter til komitémøter, sende ut komiteens vedtak, og å svare på henvendelser fra søkere. Gjennom jobben får jeg lære mye om hvordan etiske vurderinger av forskningsprosjekter foregår. Sekretariatet i REK sør-øst har et tverrfaglig og hyggelig miljø som jeg trives veldig godt i.

Får du brukt utdannelsen din i jobben?

Det jeg har mest bruk for fra utdanningen min er nok kunnskap om hvordan forskning gjennomføres og hvilke metodiske og etiske prinsipper som ligger til grunn.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om utypisk kjønnsutvikling. Fokuset var på hvordan folk som ikke kjente til temaet fra før av snakket om og forsto utypisk kjønnsutvikling.

Dette var et kjempespennende tema å arbeide med og det ga meg ny kunnskap om hvordan man kan tenke kritisk rundt kjønn. Det lot meg fordype meg i sammenhenger mellom ideologi, etikk og psykologi. Les oppgaven her.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Velg studium ut i fra interesse og stol på magefølelsen. Ta kontakt med fagpersoner og tidligere studenter og still spørsmål om studiet. For meg var blant annet kritisk psykologi, communitypsykologi, ideologi og kjønn temaer jeg gjerne ville lære mer om og da fremsto Kultur- og samfunnspsykologi som det beste valget.

Publisert 23. mars 2015 12:55 - Sist endret 24. mars 2015 14:50