Medieanalytiker

Karen Eimot er medieanalytiker ved Forsvarets mediesenter.

Karen Eimot anbefaler masterstudiet i Kultur- og samfunnspsykologi. Foto: Privat.

Hva går jobben din ut på?

Jobben som medieanalytiker går i hovedsak ut på å følge med på hvordan Forsvaret fremstår i mediebildet, og utarbeide ulike former for medieanalyser som brukes i kommunikasjonsarbeidet. Vi følger med i det daglige nyhetsbildet i tillegg til mediedekningen rundt aktuelle temaer over tid, og Forsvarets egne kanaler i sosiale medier.

Jeg har varierte og givende arbeidsdager, og stortrives i jobben min! Forsvaret er en spennende og dynamisk arbeidsplass med godt miljø og mange fordeler som fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg hadde lyst til å fordype meg innenfor språkpsykologi og kommunikasjon, og hadde lenge vært interessert i temaer knyttet til terrorisme og ekstremistiske ideologier. Jeg var så heldig at jeg fikk skrive masteroppgaven min som en del av Oslo Ideologiprosjekt.

Studien min viste at terrorisme fremdeles i sterk grad knyttes til spesifikke grupper i norske medier. Les oppgaven her.

Får du brukt utdannelsen din i jobben?

For å samle inn data til masteroppgaven min brukte jeg mediedatabasen Retriever og fikk god kjennskap til denne. Dette er den samme mediedatabasen vi bruker i Forsvaret, og jeg får dermed bruk for denne kunnskapen hver eneste dag. I tillegg har jeg god bruk for det jeg har lært om både kvalitativ og kvantitativ metode.

Jeg tror også at grunnleggende psykologisk kunnskap og det tankesettet man tilegner seg gjennom masterutdanningen kan være fint å ha med seg som et bakteppe i de aller fleste jobber.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Masteren i Kultur- og samfunnspsykologi er en veldig bred utdanning som kan brukes til mye mer enn det kanskje fremstår ved første øyekast. Ikke bare er det et utrolig spennende felt å studere, men man tilegner seg også kunnskap og et tankesett som jeg tror at vi i et moderne og flerkulturelt samfunn har sterkt behov for.

Det er en retning med spennende pensum og undervisning, og mange engasjerte professorer og studenter, noe som gir et godt læringsmiljø og legger grunnlag for mange gode diskusjoner. I tillegg får man også erfaring med sosialt arbeid gjennom praksisperioden, noe jeg opplevde som både utfordrende og lærerikt.

Fordi man har så stor frihet til å utforme sin egen masteroppgave, føler jeg at man i stor grad kan bestemme selv hvilken spisskompetanse man til slutt skal sitte igjen med.

Jeg mener at dette er en utrolig viktig masterretning, og tror generelt at masterutdannende i psykologi vil bli mer og mer etterspurt i årene som kommer etter hvert som stadig flere får kjennskap til disse utdanningsretningene.

Jeg føler at min tid på PSI har åpnet mange dører for meg, og er veldig fornøyd med studievalget mitt!

Publisert 23. mars 2015 12:56 - Sist endret 24. mars 2015 14:51