Førstekonsulent

Heidi Grande er førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet.

Heidi Grande mener studiene  har gitt henne gode perspektiver når hun vurderer utforming av samfunnstiltak. Foto: Frida Marie Grande

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber i hovedsak med spørsmål som gjelder asylmottak og tilbud til beboere i mottak. Arbeidet inkluderer et bredt spekter av oppgaver, blant annet utredningsarbeid, forberedelse av saker for politisk ledelse i departementet, svar på henvendelser fra organisasjoner og enkeltpersoner og oppfølging av forskningsprosjekter på feltet.

Får du brukt utdannelsen din i jobben?

Kultur- og samfunnspsykologien gir perspektiver som er velegnet når man skal vurdere utforming av samfunnstiltak. Jeg utfører samfunnspsykologiske analyser hver dag, selv om det ikke er det "stempelet" som står på notatene og brevene jeg skriver. Det er særlig evnen til å analysere og å belyse spørsmål fra ulike kanter som er viktig.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om foreldreskap blant etterkommere av innvandrere. Å få utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt om problemstillinger jeg er opptatt av var utfordrende, men veldig spennende. Jeg er interessert i de langsiktige effektene av migrasjon og i oppgaven anvendte jeg kulturpsykologiske perspektiver for å belyse en slik problemstilling. Les oppgaven her.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Samfunnet består av enkeltindivider som alene og sammen med andre påvirker, og blir påvirket av, ulike samfunnsstrukturer. I kultur- og samfunnspsykologien benyttes psykologisk kunnskap og perspektiver til å forstå disse prosessene. Det er store og viktige spørsmål, og en del av det er komplekst og tungt teoretisk. Jeg mener at for å virkelig kunne forstå faget er det i tillegg til teoretisk utdanning også viktig med praktisk erfaring.

Selv har jeg bakgrunn fra frivillige organisasjoner, og i studietiden fikk jeg erfaring fra praksisfeltet gjennom å jobbe blant annet i fengsel og i en barnevernsdrevet bolig for enslige mindreårige asylsøkere. For meg har denne praktiske erfaringen vært avgjørende i kunnskapsutviklingen: den teoretiske forståelsen styrkes av praktisk erfaring, og omvendt.

Publisert 23. mars 2015 13:07 - Sist endret 24. mars 2015 14:55