Rådgiver

Danel Hammer er rådgiver i Reform - ressurssenter for menn

Hvordan fikk du jobben og hva gjorde de valgte deg tror du?

Jeg fikk jobben etter å ha søkt på ordinært vis på en utlysning. I søknaden la jeg vekt på å utdype informasjonen fra CV’en (ikke gjenta den), for å vise hvordan min egen kompetanse var relevant for den som leste søknaden min. Her pleier jeg å fokusere på hva det er ved akkurat meg som er bra for denne typen stilling, og hvorfor jeg er motivert for å jobbe hos dem. Jeg la også merke til at arbeidsgiver ønsket noen som kunne begynne i jobben raskt, noe jeg også passet på å påpeke at jeg kunne, i søknaden min. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

(f.eks. var flere faktorer enn utdanning viktig? Deltidsjobb, jobberfaring, verv, annen erfaring osv.)

Utdanningen min var helt klart viktig. Den var godt tilpasset akkurat denne jobben. Men, etter at jeg fikk denne henvendelsen fra instituttet om karriereintervju, spurte jeg imidlertid daglig leder om hans mening om dette spørsmålet, og han svarte at i selve grovsorteringen av de mange søknadene var det to ting som ga særlig utslag: Det at jeg hadde en godt formulert, saksrettet søknad, og at jeg hadde en ganske lang erfaring fra arbeidslivet.

I første- og andregangsintervjuene kunne jeg dessuten dokumentere stor arbeidskapasitet, og jeg vet at jeg i intervjuene sannsynliggjorde gode analytiske evner og god skrivekompetanse – også på engelsk. Min egen minoritetsbakgrunn spilte også positivt inn i arbeidsgivers vurdering, i en jobb der nettopp engasjement med utsatte grupper betyr særlig mye. Det spilte også positivt inn at jeg er etablert med familie og barn, og slik sett kjenner til hva det er å være i en forsørgerposisjon, som noe av mitt daglige arbeid faktisk handler om.

Til sist betød det selvsagt mye at jeg hadde flere gode referanser fra ulike arbeidsforhold som arbeidsgiver kunne få anbefaling fra.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg har en ekstremt variert arbeidsdag. Jeg skriver rapporter, arrangerer konferanser, holder innlegg i ulike forum, driver med undervisning, kartlegger og lager kunnskapsoversikter over ulike temaer som handler om gutter og menn og mye mer. Nå fremover skal jeg for eksempel både arrangere og holde innlegg på en konferanse om vold i unge kjæresteforhold, intervjue menn i arbeidslivet om bedriftens tilrettelegging for dem som fedre - og holde en fokusgruppe for skeive voldsutsatte menn.

Hva er det viktigste du lærte i utdanningen din mtp. jobben du i dag gjør/skal gjøre i din nye jobb (metode, teori annet)?

Jeg bruker kunnskap fra utdannelsen min hver dag. Både kunnskap om metodiske fremgangsmåter og spørsmål, og ikke minst teoretiske perspektiver er viktig i min arbeidshverdag. Det å kunne se ting fra ulike sider, diskutere og utfordre meg selv og mine egne synspunkter, det er kanskje det aller viktigste jeg har lært. Der er samfunnspsykologien virkelig suveren.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær aktive. Ikke ligg på latsiden når du studerer. Skaff deg relevant arbeidserfaring med en eneste gang du begynner å studere. Og når du skriver master, prøv å skaff deg et samarbeid med arbeidslivet, hvis mulig. Og til sist, prøv å være et ja-menneske, si ja når andre spør deg om hjelp. Du lærer mye av å hjelpe og være der for andre.

Publisert 28. nov. 2019 10:06 - Sist endret 28. nov. 2019 10:06