Doktorgradsstipendiat - Simula

Sigrid Møyner Hohle er forsker ved Simula Research Laboratory.

Sigrid mener masteren er perfekt å kombinere med det man ellers brenner for. Foto: Privat

Hva går jobben din ut på?

Jeg er med på et forskningsprosjekt som handler om kommunikasjon av usikkerhet og klima.

Vi forsker på hvordan folk forstår ulike uttrykk for sannsynlighet og usikkerhet knyttet til klimaforskning. Målet er å forstå hvorfor folk tolker prognoser og ulike uttrykk for usikkerhet som de gjør, og dermed kunne gi råd til dem som formidler klimaforskning om hvordan usikkerhet kan kommuniseres på en best mulig måte.

Foreløpig går jobben min ut på å lese meg opp på forskningsfeltet, å planlegge og gjennomføre spørreskjemastudier og å analysere de foreløpige dataene.

Får du brukt utdannelsen din i jobben?

Absolutt! Både metode og det å sette seg inn i fagfelt og prøve å forstå hvorfor ting er som de er. Selv om prosjektet befinner seg innen kognitiv psykologi og sosialpsykologi, er jeg glad for bakgrunnen min i kultur- og samfunnspsykologi.

Jeg tror denne masteren har gitt meg et mer kritisk blikk på både tradisjonelle metoder og teorier i psykologien, og kanskje et litt bredere perspektiv på hvorfor folk gjør som de gjør.

Prosjektet handler dessuten mye om språk, så det lille av språkpsykologi jeg har vært borti har også vært nyttig. Men mest av alt får jeg nok bruk for alt jeg lærte da jeg skrev masteroppgave – både av å gjennomføre eget forskningsprosjekt, skrive oppgaven og å lese meg opp på miljøpsykologi og beslutnings- og bedømmingspsykologi.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg gjorde et felteksperiment hvor jeg prøvde å få flere kafekunder til å kjøpe vegetarmat, ved å endre hva vegetarrettene het og hvordan de ble framtstilt i menyen ("nudging"). Jeg undersøkte også om kundenes miljøholdninger og matvaner hadde noen betydning for hvordan de lot seg påvirke av menyene. Les oppgaven her.

Har du noen tips til potensielle studenter?

Kombiner studiet med andre ting du er interessert i! Det kule med denne retningen er at den passer bra for samfunnsengasjerte studenter som har andre interesser utover det man kanskje tradisjonelt tenker på som psykologi.

Masteren er perfekt å kombinere med det man brenner for ellers: enten det er klima og miljø, menneskets forhold til naturen / andre arter, kjønn, seksualitet, språk eller helse - alt er spennende å forsøke å forstå, og til og med endre, med et samfunnspsykologisk blikk.

Jeg opplever at det i denne retningen ikke kun handler om å objektivt observere hvordan mennesker og verden fungerer. Det er faktisk lov å prøve å forstå fenomener på en helt annen måte, være kritisk til hvordan ting er og forsøke å endre status quo.

Lag ditt eget masterprosjekt: Det er kanskje mer jobb enn å bli med på et prosjekt eller få data som er samlet inn alt, men det er vanvittig lærerikt å starte fra idéstadiet og samle inn data selv.

Søk stipender og legater: Det er masse muligheter for å få støtte til masteroppgave. Jeg fikk masterstipend fra GreeNudge og støtte fra et legat til å reise på konferanse i Nederland. Noen tips er Legathåndboka, Osloforskning, GreeNudge.

Publisert 24. mars 2015 10:40 - Sist endret 4. mai 2015 16:19