Konsulent

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Foto: privat.

Ingeborg Gjefsen mener hennes psykologibakgrunn er nyttig i oppfølging- og veiledningsarbeidet i NAV:

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber nå som førstekonsulent i NAV. Mine arbeidsoppgaver består av saksbehandling og individuell oppfølging av personer som mottar arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Min favorittdel av jobben er oppfølgingen og samtalene med brukerne mine.

Følte du deg faglig rustet da du startet i jobben?

Jeg følte nok at den faglige kunnskapen jeg satt med da jeg begynte i jobben var nyttig mest som et bakteppe, og jeg var nødt til å lære meg veldig mye nytt både teoretisk og praktisk for å kunne mestre jobben.

Min psykologibakgrunn kommer veldig godt med i oppfølging og veiledningsarbeidet jeg gjør.

For eksempel er treningen jeg fikk med intervjuer i løpet av studiene nyttig når jeg skal ha samtale med personer for å finne ut av veien videre i saken deres.

Kunnskapen om kulturelle forskjeller er veldig nyttig når jeg jobber med mennesker som kommer fra ulike kulturer og land, bare noe så enkelt som å vite litt om ulike kulturers hilsemåter kan være avgjørende for å skape en god kontakt og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fant jobben på nav.no og sendte inn en søknad. Jeg ble tilbudt jobben etter å ha vært på intervju.

Hva tror du vektlegges når man søker jobb?

At man er tilpasningsdyktig og lærevillig. Som universitetsutdannet stiller man nok sterkt fordi man har lært å lære, og da kan man lettere tilpasse seg nye arbeidsoppgaver og lære seg nye ting.

Noen tips til kandidater som nå ferdigstiller sin grad?

Ikke bli stressa om det tar noen måneder før du får respons på søknadene dine. Arbeidsmarkedet er hardt og man må ofte finne seg i litt reiseveg i starten. Man bør ikke være så kresen i starten, men heller lete etter drømmejobben når man har fått litt arbeidserfaring. All jobberfaring er nyttig!

 

 

Publisert 6. juni 2012 17:55 - Sist endret 24. mars 2015 14:56