Pedagogisk psykologisk rådgiver

Veronika Storbråten jobber i Enebakk kommune

Ikke nøl med å ringe og vis interesse (red. for potensielle arbeidsgivere)! Om ikke annet kan det gi deg innsikt/svar på spørsmål.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk jobben ved å søke på stilling som PP-rådgiver via nav.no <http://nav.no> . Jeg tror de valgte meg på grunn av min mastergrad i psykologi, fordi jeg hadde testkompetanse og var personlig egnet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

I tillegg til min master i psykologi tror jeg relevant erfaring som testtekniker hos nevropsykolog, erfaring fra barnehage og personlig egnethet var viktige faktorer for at jeg fikk jobben.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver er svært varierte, da det kreves en bred generalistkompetanse i PPT. Grovt sett kan man si at vi har en todelt oppgave:

- Vi er sakkyndig instans i kommunen i å forvalte rettigheter som er nedfelt i barnehageloven/opplæringsloven

- Vi bistår barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling

Jeg jobber i barneskoleteam hvor vi foretar vurderinger av rett til spesialundervisning.

Hva er det viktigste du lærte i utdanningen din mtp. jobben du i dag gjør?

Det viktigste jeg lærte i utdanningen min (mtp jobb): Evnen til å samarbeide og jobbe selvstendig (og strukturert), relasjonell kompetanse og psykologisk teori (blant annet om kutlurelle aspekter). Dessuten har utvekslingen min vært av stor verdi både for faglig og personlig utvikling.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Beste tips til studenter som vil bli attraktive på arbeidsmarkedet: Delta på CV-kurs i regi av Karrieresenteret ved UiO - et hett tips i den forbindelse synes jeg er å skille seg ut i overskriften på søknaden. Vær offensiv i søknadsprosessen (ikke nøl med å ringe og vis interesse! Om ikke annet kan det gi deg innsikt/svar på spørsmål). Benytt kontakter og nettverk for alt det er verdt.

 

 

Publisert 8. juni 2018 09:58 - Sist endret 19. nov. 2018 13:37