Høyskolelektor

Nora Østby jobber på høyskolen Kristania.

Henter forslag fra Google

Erfaringen fra UiO er virkelig noe Nora Østby setter stor pris på. Foto: Privat

Hvordan fikk du jobben og hva gjorde at de valgte deg tror du?

Ei venninne fra masterprogrammet tipset meg om en stillingsannonse hun hadde sett som kanskje kunne passe meg. Da jeg så at stillingen var som høyskolelektor i psykologi tenkte jeg først at det hørtes veldig gøy ut, og deretter at jeg kanskje ikke hadde nok erfaring for en slik stilling. Jeg bestemte meg uansett for å søke, da det tross alt var drømmejobben – for hva har man egentlig å tape på det? Jeg var så heldig å først bli invitert på et intervju, og deretter på et andregangsintervju. Det må jo ha gått bra, for det hele endte med et tilbud om jobb, som jeg med stor glede aksepterte!

Gjennom og like etter studietiden hadde jeg vikarstillinger på ulike skoler. Disse jobbene ga meg mye erfaring og en trygghet rundt det å undervise. Da jeg i andregangsintervjuet skulle holde en prøveforelesning, hadde jeg dermed noe erfaring med dette fra før, hvilket gjorde meg mer komfortabel i situasjonen. I tillegg til fullført mastergrad i psykologi hadde jeg tatt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), hvilket ofte er en fordel når man skal søke undervisningsstillinger. Jeg tror også at fordypningen i kultur- og samfunnspsykologi gjør at man skiller seg litt ut fra mengden i at man har en spennende og annerledes spesialitet. Jeg tror altså at jeg ble valgt til stillingen grunnet en kombinasjon av studier og erfaring.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

(f.eks. var flere faktorer enn utdanning viktig? Deltidsjobb, jobberfaring, verv, annen erfaring osv.)

Personlige egenskaper som engasjement og formidlingsevne står helt klart sentralt når man søker jobber. Jeg tror derfor det er viktig at man viser at man virkelig vil ha jobben og at man er klar for de utfordringene man måtte møte.

Utenom dette tror jeg det var viktig at jeg hadde en del arbeidserfaring og gode referanser fra tidligere arbeid. Mine verv, vikariater og jobb ved siden av skole, kan ha bidratt til å vise at jeg står på og jobber hardt. Jeg tror det å ha referanser som kan gå gode for at du stiller opp og er arbeidsom og pliktoppfyllende kan være en fordel når man søker jobber.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Store deler av min tid går til undervisning og forberedelse av undervisning. Dette inkluderer både forelesninger og seminarer. En del av denne tiden går også til å planlegge emnenes innhold og struktur. Jeg underviser også på nett, der jeg lager videoforelesninger og annet emneinnhold. Videre gir jeg tilbakemeldinger og setter sensur på oppgaver og eksamen. En viktig del av å undervise er også å bidra til at studentene får en så god studiehverdag som mulig, inkludert at de får et godt læringsutbytte. Dermed er en viktig del av jobben å holde seg faglig oppdatert på sentral forskning, slik at studentene får et innblikk i hva som er aktuelt i psykologiens verden i dag. Dette at jeg til enhver tid må holde meg faglig oppdatert er en absolutt spennende fordel med jobben! Jeg er også så heldig at jeg i tillegg får forske litt i jobben min, og innen forskning er jo mulighetene uendelige!
Hva er det viktigste du lærte i utdanningen din mtp. jobben du i dag gjør/skal gjøre i din nye jobb (metode, teori annet)?

Alt jeg har lært om psykologi, både gjennom bacheloren og masteren er svært viktig i jobben min, da jeg underviser i en rekke ulike temaer innen psykologi. Ettersom jeg også driver med forskning, har det å skrive masteroppgaven, der jeg fikk arbeide så omfattende med vitenskapelig skriving og forskning, vært veldig viktig. Denne erfaringen er virkelig noe jeg setter stor pris på. Kunnskapen jeg gjennom studiet fikk om ulike metoder er også veldig viktig når jeg skal veilede studenter i deres oppgaver. Masteren lærte meg også å jobbe hardt og nøyaktig, noe jeg tror er verdifullt uansett hvilken jobb man ender opp med.
Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det kanskje aller beste tipset jeg kan gi er: skaff deg arbeidserfaring! Med erfaring kommer også referanser, og hvis du gjør en god innsats kan referansene i tillegg være veldig gode. Det å være vant med å arbeide gir deg også en god fordel som kan gjøre det lettere for deg når du selv skal i arbeid. Dette tror jeg kan hjelpe deg langt!

Et annet tips er å reflektere rundt og være bevisst på kunnskapen du har. Med master i psykologi er det ikke alltid folk forstår helt hva du faktisk studerer, og et vanlig spørsmål er kanskje «men hva blir du da?». Jeg tror det kan være lurt å øve seg på å svare på slike spørsmål. Kunnskapen du sitter med etter å ha fullført en master i psykologi er nemlig stor og aktuell i veldig mange stillinger! En utfordring kan være at de som ansetter ikke nødvendigvis vet at kunnskapen du har er verdifull for dem. Derfor tror jeg et godt tips kan være å reflektere over hva du faktisk kan, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i arbeid. Samtidig bør du øve på å formulere dette, slik at andre også får en forståelse av hvor mye du kan og hva du kan brukes til i arbeidsmarkedet. Så ikke fortvil dersom du bruker søkeordet «psykologi» og nesten ikke får opp noen stillingsannonser. Det er ikke alle som vet at de er på utkikk etter noen med bakgrunn i psykologi, så det er mulig du må gjøre en liten ekstra innsats for å finne drømmejobben.

Publisert 19. sep. 2019 15:47 - Sist endret 24. sep. 2019 12:28